Články

14. 09. 2020Dočasná nedostupnosť služieb z dôvodu štátneho sviatku...
14. 09. 2020Overenie totožnosti pacienta...
31. 08. 2020Dočasná nedostupnosť služieb z dôvodu dovolenky a štátneho sviatku...
24. 08. 2020Základné práva pacienta týkajúce sa zdravotnej starostlivostiPráva pacienta, ktoré sa týkajú zdravotnej starostlivosti sú upravené najmä v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Práva nenájdete v...
10. 08. 2020Umelé prerušenie tehotenstvaPrávna úprava umelého prerušenia tehotenstva je upravená v zákone č. 73/1986 Zb.,ktorý ustanovuje podmienky na jeho vykonanie. Táto problematika je vš...
27. 07. 2020Informovaný súhlas pred každou poskytnutou zdravotnou starostlivosťouPred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti lekár musí pacienta poučiť o účele a povahe diagnostických výkonov, následkoch a rizikách diagnostic...
10. 07. 2020Platnosť výmenných lístkovPrávna úprava písomného odporúčania všeobecného lekára tzv. výmenných lístkov je obsiahnutá v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Vi...
26. 06. 2020Zvýšila sa sadzba na hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanieNa základe nariadenia vlády SR č. 170/2020 Z. z., ktoré nadobúda účinnosť 01.07.2020 sa zvýšila výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšk...
26. 06. 2020Zvýšila sa sadzba na hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanieNa základe nariadenia vlády SR č. 170/2020 Z. z., ktoré nadobúda účinnosť 01.07.2020 sa zvýšila výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšk...
05. 06. 2020Osobná starostlivosť v prirodzenom prostredí osoby a PNDočasnú pracovnú neschopnosť osoby posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je:...
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    12    13   14   15   16   17   18   19   20   21
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts