Články

06. 08. 2021Údaje z Vašej zdravotnej dokumentácie ochránite pred inými osobami len zákazom na sprístupňovanie údajov z nej Od augusta nadobudla účinnosť novela zákona o zdravotnej starostlivosti. Novela zaviedla nový spôsob sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentáci...
20. 07. 2021Finančná odmena za absolvovanie očkovania proti COVID-19? Ministerstvo financií SR môže vyhlásiť súťažOčkovanie proti COVID-19 je tou najviac skloňovanou témou posledných mesiacov. V médiách sa už viackrát objavila informácia, že na podporu záujmu o oč...
08. 07. 2021Dočasná nedostupnosť služieb z dôvodu čerpania dovoleniek...
06. 07. 2021Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a v pediatrických ambulanciáchMinisterstvo zdravotníctva SR spustilo výzvu, ktorá sa týka zapojenia ambulancií do očkovania proti ochoreniu COVID-19. Od 1. júla sa spustilo očkovan...
05. 07. 2021Dočasná nedostupnosť služieb z dôvodu štátneho sviatku...
Predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v cudzineMáte ochorenie, ktoré nie je možné liečiť v Slovenskej republike? Naskytla sa Vám možnosť podstúpiť liečbu v cudzine? V prvom rade musíte myslieť na t...
07. 06. 2021Prijímateľ sociálnej služby si bude môcť určiť dôverníkaV parlamente bol schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991...
20. 05. 2021Nové pravidlá pri podávaní podnetov na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťouOd 1. mája 2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a dopln...
05. 05. 2021Nová povinnosť zdravotných poisťovní, ak dieťa do 6 rokov nebude mať uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekáromNovelou zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zák...
20. 04. 2021Predpisovanie liekov počas vyhlásenej krízovej situácieV dôsledku aktuálnej pandemickej situácie na našom území majú pacienti častokrát problém dostať sa k liečbe. Právna úprava však umožnila predpisovanie...
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    12    13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts