Články

01. 04. 2021Dočasná nedostupnosť služieb z dôvodu veľkonočných sviatkov...
01. 04. 2021Veselá Veľká noc...
22. 03. 2021Oprávnený nahliadať do zdravotnej dokumentácie pacienta bude aj komisár pre osoby zo zdravotným postihnutímNárodná rada SR prijala novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ktorá nadobúda účinnosť od 1. apríla. Novela zákona sa dotkla naj...
11. 03. 2021Ktorý zdravotnícky pracovník je oprávnený vystaviť potvrdenie o PN?O tom, či bude osoba „vypísaná“ rozhoduje zdravotnícky pracovník v povolaní lekár, a to podľa toho, či je osoba v ambulantnej alebo ústavnej zdravotne...
21. 02. 2021Ako môže pacient hlásiť nežiadúce účinky v súvislosti s očkovaním?Povinnosťou každého zdravotníckeho pracovníka je hlásiť nežiadúce účinky liekov Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len ako „ŠÚKL“). Na druhej ...
11. 02. 2021ŠÚKL informuje o stiahnutí lieku Olfen z trhuŠtátny ústav pre kontrolu liečiv na svojej webovej stránke informuje o stiahnutí z trhu lieku Olfen (Diclobene) 25 mg, tbl fle 20x25 mg (blis.Al/PVC),...
28. 01. 2021Základné informácie - mlčanlivosť zdravotníckeho pracovníkaUrčite viete, že všetky informácie o vašom zdravotnom stave, diagnózach, liečbe a prognóze a aj všetky ostatné informácie osobného charakteru sú dôver...
05. 01. 2021ŠÚKL informuje o stiahnutí lieku Cinacalcet Teva z trhuŠtátny ústav pre kontrolu liečiv na svojej webovej stránke informuje o stiahnutí z trhu lieku Cinacalcet Teva 30 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x...
31. 12. 2020ŠÚKL informuje o stiahnutí lieku Acnatac z trhuŠtátny ústav pre kontrolu liečiv na svojej webovej stránke informuje o stiahnutí z trhu lieku Acnatac 10 mg/g+0,25 mg/g gél, gel 1x30 g (tuba Al), kód...
24. 12. 2020Vianočné a novoročné prianie...
1   2   3   4   5   6   7   8    9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts