Články

09. 02. 2022Aké nároky si pacient môže uplatňovať v prípade vzniku škody na zdraví?Škoda na zdraví je špecifickým druhom škody. V porovnaní so škodou na majetku, ide o škodu, ktorá môže vzniknúť len fyzickým osobám. V prípade uplatňo...
03. 02. 2022Štát prevzal zodpovednosť za škodu spôsobenú vakcínami proti ochoreniu COVID-19Už viac ako rok prebieha na našom území vakcinácia proti ochoreniu COVID-19. Na vakcináciu sa používajú rôzne očkovacie látky, či už registrované aleb...
12. 01. 2022Predpisuje vám lieky váš všeobecný lekár na základe odporúčania lekára špecialistu? Od januára 2022 to bude možné len za určitých podmienokV decembri 2021 bola prijatá novela zákona o liekoch, ktorá priniesla viacero zmien. Zmeny sa dotkli aj otázky delegovaného predpisovania liekov - sit...
21. 12. 2021Posilňujúcu dávku vakcíny proti COVID-19 bude možné podať skôr ako po šiestich mesiacochMinisterstvo zdravotníctva aktualizovalo usmernenie k podávaniu tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Upravil sa najmä interval pre podávanie...
21. 12. 2021Dočasná nedostupnosť právnych služieb na online chate z dôvodu vianočných sviatkov a Nového roka...
21. 12. 2021Vianočné a novoročné prianie...
20. 12. 2021Európska lieková agentúra odporučila rozšíriť použitie vakcíny Comirnaty aj pre deti vo veku od 5 do 11 rokovOčkovacia látka Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech sa používa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vo vzťahu k dospelým a deťom od 12 rokov vek...
23. 11. 2021Priestupky na úseku zdravotníctva súvisiace s pandémiou COVID-19V poslednej dobe ste určite v médiách postrehli, že pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 boli slovne atakovaní zdravotnícki pracovníci vykonávajúci o...
16. 11. 2021Dočasná nedostupnosť právnych služieb na online chate...
05. 11. 2021Usmernenie Ministerstva zdravotníctva k podaniu tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19Ministerstvo zdravotníctva vydalo usmernenie k podávaniu tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19. V rámci neho sa upravilo najmä poradie a chara...
1   2   3   4   5   6   7   8    9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts