Články

20. 09. 2018Nedodržanie povinností počas PN môže mať fatálne následkyPočas PN je nevyhnutné, aby zamestnanec dodržiaval určité povinnosti, ktoré sú obsiahnuté v zákone o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnost...
11. 09. 2018Na PN-ku môže pacientku vypísať aj gynekológS chorobou sú okrem zdravotných ťažkostí spojené aj mnohé povinnosti a nároky. Vedeli ste, že okrem všeobecného lekára môže vypísať pacientku aj lekár...
28. 08. 2018Pacient má právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácieVýkony zapísané v zdravotnej dokumentácii, ktoré nikdy neboli zrealizované, alebo naopak taký, ktorý vykonaný bol, ale v zdravotnej „karte“ sa neobjav...
20. 08. 2018Spracúvanie osobných údajov v rámci GDPR je možné obmedziťNariadenie GDPR, ktoré od 25. mája tohto roka vstúpilo do účinnosti prinieslo so sebou veľké množstvo zmien a jednou z hlavných priorít sa stalo posil...
16. 08. 2018S akými lekármi sa stretnete v rámci ambulantnej pohotovostnej služby?Otázke nového systému pohotovostí, ktorý funguje od 1. júla tohto roku, sme už venovali viacero článkov. V tejto časti si priblížime tzv. „personálny ...
03. 08. 2018Pacient si môže od lekára vyžiadať potvrdenie o spracúvaní jeho osobných údajovPrávo na ochranu súkromia fyzickej osoby, kam patrí aj právo na ochranu osobných údajov fyzických osôb, radíme medzi základné ľudské práva. Prijatím n...
19. 06. 2018Nie je dar ako dar a úplatok ako úplatok. Názory prokurátorov na úplatky v zdravotníctve sa rozchádzajúSlovo „úplatok“ v každom z nás v prvom rade vyvoláva obraz určitého benefitu, ktorý má slúžiť ako odmena za to, že niekto zneužije svoje postavenie, a...
31. 05. 2018Čakám ďalšie dieťa počas rodičovskej dovolenky - mám nárok na materskú? A aký je rozdiel medzi materskou a rodičovským príspevkom?V nasledujúcom článku si zodpovieme zopár otázok týkajúcich sa materskej a rodičovskej dovolenky. Zákonnú úpravu nachádzame v zákone č. 461/2003 o soc...
02. 01. 2018Musím si recept vybrať ja alebo môžem poslať aj niekoho iného?Poznáte to. Ak človek ochorie, jeho prvé kroky by mali viesť k lekárovi, ktorý mu predpíše liek. Následne si ide pacient tento liek „vybrať“ do lekárn...
12. 12. 2017Darovanie orgánov po smrti – ako to je na Slovensku?Život prináša rôznorodé situácie. Ako sa hovorí, „raz si hore, a raz dole“. Hocikedy môže dôjsť k situácii, že sa Vám alebo Vášmu blízkemu stane nejak...
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15    16    17   18
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts