Články

15. 04. 2019Náhradu za stratu zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného čakajú zmenyV súvislosti s tým, ako Ústavný súd v minulom roku vyslovil nesúlad medzi Ústavou Slovenskej republiky a ustanovením Občianskeho zákonníka o náhrade z...
22. 03. 2019Kedy ide o pracovný úraz?V tomto článku sa dozviete čo je pracovný úraz, aké podmienky musia byť splnené a tiež to, ako sa môže zamestnávateľ zbaviť zodpovednosti za pracovný ...
07. 03. 2019Výber liekov v zahraničíV prípade, že sa chystáte do zahraničia v rámci Európskej únie a budete si potrebovať vybrať predpísané lieky v zahraničí nemalo by to spôsobovať komp...
14. 02. 2019Elektronické predpisy nie sú strašiakomOd začiatku roka naplno platia noviny v predpisovaní liekov a v receptoch. Po novom sa lieky predpisujú elektroniky cez tzv. e-recept, alebo odborne p...
06. 02. 2019Invalidný dôchodok 2. časťV prvej časti sme si už niečo o invalidnom dôchodku povedali (https://www.nahradaskody.sk/clanky/invalidny-dochodok-1.-cast/). V tejto druhej časti sa...
25. 01. 2019Invalidný dôchodok - 1. časťInvalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje z invalidného poistenia za podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení. Cieľom inv...
09. 01. 2019Kto môže byť prítomný pri vyšetrení pacienta?Kto môže byť prítomný pri vyšetrení pacienta? Môže byť prítomná aj iná osoba okrem lekára a samotného pacienta? Musí lekár strpieť prítomnosť tretej o...
21. 12. 2018Pacient v zajatí nemocnice?Môže matka po pôrode odísť z nemocnice kedy uzná za vhodné alebo musí v nemocnici zotrvať určité obdobie? Čo v prípade dieťaťa? Máte nárok na príspevo...
12. 12. 2018Čo patrí do pôsobností ÚDZS a čo už nie?Ak má pacient pochybnosť o tom, či mu zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne, tak by sa mal obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou staro...
27. 11. 2018S úplatkami nie sú žartyV praxi profesionáli ako aj pacienti vo všeobecnosti vedia, že úplatky sú zlá a protizákonná vec. Niektorí hrozia, že za takéto konanie sa môžu dostať...
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16    17    18   19   20   21
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts