Články

22. 01. 2020Ako si nájdem najbližšieho lekára-špecialistu?V prípade, ak obvodný všeobecný lekár Vám povedal, že kvôli vášmu zdravotnému stavu je potrebné aby ste vyhľadali špecialistu, no vy nemáte časový pri...
07. 01. 2020Aké orgány v SR kontrolujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti?V Slovenskej republike v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonávajú kontrolu viaceré orgány. Menovite sa jedná o Ministerstvo zdravotníct...
23. 12. 2019Dočasná nedostupnosť služieb z dôvodu vianočných sviatkov a Nového roka...
23. 12. 2019Vianočné a novoročné prianie...
17. 12. 2019Úrazový príplatok ako jedna z dávok úrazového poisteniaÚrazový príplatok je peňažnou dávkou úrazového poistenia. Poskytuje sa zamestnancovi počas dočasnej pracovnej neschopnosti v dôsledku pracovného úrazu...
12. 12. 2019Dočasná nedostupnosť služieb z dôvodu dovolenky...
06. 12. 2019Náhrada nákladov spojených s liečenímÚčelom dávky je poškodenému (zamestnancovi) nahradiť náklady spojené s liečením následkov pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktoré mu nemôžu ...
26. 11. 2019Oznámenie v čakárni, že ambulancia nezodpovedá za odložené veci, automaticky nezbavuje zodpovednosti lekáraMôže nastať situácia, kedy vec ako napríklad kabát necháte v čakárni pri návšteve lekára a keď sa po neho vrátite, tak už ho tam nenájdete. Kto vlastn...
06. 11. 2019Aké má pacient práva?Pacient nájde svoje práva v § 11 zákona o zdravotnej starostlivosti. Ten pritom vychádza priamo z Ústavy SR, ktorá ustanovuje: „Každý má právo na ochr...
01. 11. 2019Dočasná nedostupnosť služieb z dôvodu štátneho sviatku...
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16    17    18   19   20   21   22   23   24
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts