Články

23. 02. 2022Kto nesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne pacientovi po podaní lieku/vakcíny?Otázka zodpovednosti za prípadné škody na zdraví spôsobené liekom/vakcínou je komplikovaná a zložitá problematika. V rámci práva totižto rozoznávame v...
19. 02. 2022Dočasná nedostupnosť právnych služieb na online chateVážení klienti,z dôvodu jarných prázdnin nebude služba online chat dostupná v dňoch od 21.02.2022 do 22.02.2022 (vrátane). Od stredy 23.02.2022 už bud...
14. 02. 2022Ako postupovať v prípade nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti?Pacient pri potrebe vyhľadať lekára prirodzene očakáva, že mu bude zdravotná starostlivosť poskytnutá správne. To, čo je chápané pod pojmom správne po...
09. 02. 2022Aké nároky si pacient môže uplatňovať v prípade vzniku škody na zdraví?Škoda na zdraví je špecifickým druhom škody. V porovnaní so škodou na majetku, ide o škodu, ktorá môže vzniknúť len fyzickým osobám. V prípade uplatňo...
03. 02. 2022Štát prevzal zodpovednosť za škodu spôsobenú vakcínami proti ochoreniu COVID-19Už viac ako rok prebieha na našom území vakcinácia proti ochoreniu COVID-19. Na vakcináciu sa používajú rôzne očkovacie látky, či už registrované aleb...
12. 01. 2022Predpisuje vám lieky váš všeobecný lekár na základe odporúčania lekára špecialistu? Od januára 2022 to bude možné len za určitých podmienokV decembri 2021 bola prijatá novela zákona o liekoch, ktorá priniesla viacero zmien. Zmeny sa dotkli aj otázky delegovaného predpisovania liekov - sit...
21. 12. 2021Posilňujúcu dávku vakcíny proti COVID-19 bude možné podať skôr ako po šiestich mesiacochMinisterstvo zdravotníctva aktualizovalo usmernenie k podávaniu tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Upravil sa najmä interval pre podávanie...
21. 12. 2021Dočasná nedostupnosť právnych služieb na online chate z dôvodu vianočných sviatkov a Nového roka...
21. 12. 2021Vianočné a novoročné prianie...
20. 12. 2021Európska lieková agentúra odporučila rozšíriť použitie vakcíny Comirnaty aj pre deti vo veku od 5 do 11 rokovOčkovacia látka Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech sa používa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vo vzťahu k dospelým a deťom od 12 rokov vek...
1   2   3   4   5   6   7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts