Články

05. 01. 2021ŠÚKL informuje o stiahnutí lieku Cinacalcet Teva z trhuŠtátny ústav pre kontrolu liečiv na svojej webovej stránke informuje o stiahnutí z trhu lieku Cinacalcet Teva 30 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x...
31. 12. 2020ŠÚKL informuje o stiahnutí lieku Acnatac z trhuŠtátny ústav pre kontrolu liečiv na svojej webovej stránke informuje o stiahnutí z trhu lieku Acnatac 10 mg/g+0,25 mg/g gél, gel 1x30 g (tuba Al), kód...
24. 12. 2020Vianočné a novoročné prianie...
23. 12. 2020Dočasná nedostupnosť služieb z dôvodu vianočných sviatkov a Nového roka...
04. 12. 2020Kto platí za zdravotnú starostlivosť ktorá mi bude poskytnutá?Zdravotná starostlivosť má svoju cenu. Úhradu za pacienta vo väčšine prípadov platí zdravotná poisťovňa, ale niekedy si zdravotnú starostlivosť a s ňo...
20. 11. 2020Kto môže nahliadať do Vašej zdravotnej dokumentácie?Právna úprava vedenia, spracúvania či poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je obsiahnutá v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdra...
16. 11. 2020Dočasná nedostupnosť služieb z dôvodu štátneho sviatku...
04. 11. 2020Čo robiť ak je pacient nespokojný s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou?V praxi sa môže stať, že je pacient nespokojný s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, pretože mu nebola poskytnutá správne, dokonca sa môže stať, ž...
30. 10. 2020Základné informácie pre pacientov o ordinačných a doplnkových ordinačných hodináchOrdinačné hodiny predstavujú časový úsek, v ktorom poskytovateľ poskytuje ambulantnú starostlivosť. Schvaľuje ich orgán, príslušný na vydanie povoleni...
15. 10. 2020Stiahnutie lieku Adrenalin Bradex z trhuŠtátny ústav pre kontrolu liečiv na svojej webovej stránke informuje o stiahnutí lieku Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok sol inj 10x1 ml (amp.s...
1   2   3   4   5   6   7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts