Články

07. 10. 2021Dočasná nedostupnosť právnych služieb na online chate...
21. 09. 2021 Za september dostanete zvýšenú sumu prídavku na dieťaNa základe zákonného zmocnenia môže vláda Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu, ustanoviť nariadením ...
21. 09. 2021Stiahnutie lieku UNILAT z trhuŠtátny ústav pre kontrolu liečiv informuje na svojom webovom sídle o stiahnutí lieku UNILAT 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia, int opo 3x2,5...
16. 09. 2021Dočasná nedostupnosť právnych služieb na online chate ...
14. 09. 2021Dočasná nedostupnosť právnych služieb na online chate z dôvodu sviatku...
06. 09. 2021Nový COVID AUTOMAT - urobme si v tom poriadokS účinnosťou od 16. augusta začal platiť nový Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzi...
01. 09. 2021Dočasná nedostupnosť právnych služieb na telefóne z dôvodu sviatku...
20. 08. 2021Žiadali ste od Vášho všeobecného lekára vystavenie potvrdenia, že ste zaočkovaný proti COVID-19, aj keď reálne nie ste? Pozor na trestnoprávnu dohru!Aktuálne sa od júla 2021 vykonáva v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a v ambulanciách pediatrov očkovanie proti ochoreniu COVID-19. V sú...
06. 08. 2021Údaje z Vašej zdravotnej dokumentácie ochránite pred inými osobami len zákazom na sprístupňovanie údajov z nej Od augusta nadobudla účinnosť novela zákona o zdravotnej starostlivosti. Novela zaviedla nový spôsob sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentáci...
20. 07. 2021Finančná odmena za absolvovanie očkovania proti COVID-19? Ministerstvo financií SR môže vyhlásiť súťažOčkovanie proti COVID-19 je tou najviac skloňovanou témou posledných mesiacov. V médiách sa už viackrát objavila informácia, že na podporu záujmu o oč...
1   2   3   4   5   6   7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts