Články

25. 09. 2020Aktualizované usmernenie týkajúce sa vykazovania ošetrovného a nemocenskéhoMinisterstvo zdravotníctva SR uverejnilo na svojom webovom portáli usmernenie pre lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti ktoré sa týka vykazova...
22. 09. 2020Zmena zdravotnej poisťovne len do konca septembraV prípade, ak vám nevyhovuje vaša zdravotná poisťovňa, máte právo na zmenu a vybrať si inú zdravotnú poisťovňu. Zákon však vymedzuje dobu, do kedy je ...
14. 09. 2020Dočasná nedostupnosť služieb z dôvodu štátneho sviatku...
14. 09. 2020Overenie totožnosti pacienta...
31. 08. 2020Dočasná nedostupnosť služieb z dôvodu dovolenky a štátneho sviatku...
24. 08. 2020Základné práva pacienta týkajúce sa zdravotnej starostlivostiPráva pacienta, ktoré sa týkajú zdravotnej starostlivosti sú upravené najmä v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Práva nenájdete v...
10. 08. 2020Umelé prerušenie tehotenstvaPrávna úprava umelého prerušenia tehotenstva je upravená v zákone č. 73/1986 Zb.,ktorý ustanovuje podmienky na jeho vykonanie. Táto problematika je vš...
27. 07. 2020Informovaný súhlas pred každou poskytnutou zdravotnou starostlivosťouPred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti lekár musí pacienta poučiť o účele a povahe diagnostických výkonov, následkoch a rizikách diagnostic...
10. 07. 2020Platnosť výmenných lístkovPrávna úprava písomného odporúčania všeobecného lekára tzv. výmenných lístkov je obsiahnutá v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Vi...
26. 06. 2020Zvýšila sa sadzba na hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanieNa základe nariadenia vlády SR č. 170/2020 Z. z., ktoré nadobúda účinnosť 01.07.2020 sa zvýšila výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšk...
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14    15    16   17   18   19   20   21   22   23   24
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts