Články

21. 12. 2018Pacient v zajatí nemocnice?Môže matka po pôrode odísť z nemocnice kedy uzná za vhodné alebo musí v nemocnici zotrvať určité obdobie? Čo v prípade dieťaťa? Máte nárok na príspevo...
12. 12. 2018Čo patrí do pôsobností ÚDZS a čo už nie?Ak má pacient pochybnosť o tom, či mu zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne, tak by sa mal obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou staro...
27. 11. 2018S úplatkami nie sú žartyV praxi profesionáli ako aj pacienti vo všeobecnosti vedia, že úplatky sú zlá a protizákonná vec. Niektorí hrozia, že za takéto konanie sa môžu dostať...
20. 11. 2018Bolestné a sťaženie spoločenského uplatneniaV podmienkach nášho právneho poriadku má osoba, ktorej je spôsobená škoda na zdraví nárok na určité finančné náhrady. Takýmito, najčastejšie uplatňova...
16. 11. 2018Postup pacienta pri nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivostiPacient pri potrebe vyhľadať lekára prirodzene očakáva, že mu bude zdravotná starostlivosť poskytnutá správne. To, čo je chápané pod pojmom správne po...
19. 10. 2018Čo v prípade, ak máte dojem, že lekár je opitý?Lekár ako zdravotnícky pracovník vykonáva svoje povolanie na záchranu životov a podporu zdravia ľudí. Ide o nesmierne dôležité a zodpovedné povolanie....
15. 10. 2018Neoprávnené poskytovanie zdravotnej starostlivosti...
11. 10. 2018Pri vyberaní nepovolených poplatkov sa obráťte na VÚC!Určite ste sa už stretli so situáciou, kedy si od vás lekár vypýtal poplatok za objednanie na vyšetrenie, vypísanie lekárskeho poukazu či za prednostn...
21. 09. 2018 Neúspech v trestnom konaní neznamená automaticky aj neúspech v občianskoprávnom konaníV mnohých prípadoch sa príbuzní svojich pozostalých ocitli v nepríjemnej situácií, kedy videli na vlastné oči, ako pochybili lekári pri poskytnutí zdr...
20. 09. 2018Nedodržanie povinností počas PN môže mať fatálne následkyPočas PN je nevyhnutné, aby zamestnanec dodržiaval určité povinnosti, ktoré sú obsiahnuté v zákone o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnost...
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19    20    21   22   23
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts