Články

26. 06. 2017Medicínske právo očami pacienta: Ako sú naše osobné údaje chránené?Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dochádza k širokému oboznamovaniu sa s osobnými údajmi pacienta. O tom, čo vlastne osobné údaje pacienta sú ...
20. 06. 2017Medicínske právo očami pacienta: Aký je rozdiel medzi objektívnou a subjektívnou zodpovednosťou?Čo sa skrýva pod často používaným pojmom „objektívna“ a „subjektívna“ zodpovednosť....
08. 06. 2017Medicínske právo očami pacienta: Čo je súkromný znalecký posudok?Pri sporoch v oblasti medicínskeho práva je najdôležitejším prvkom práve dokazovanie. Takmer pri každom prípade sa využívajú „služby“ znalca z prísluš...
09. 05. 2017Prítomnosť medikov pri vyšetrení - áno alebo nie?Štúdium medicíny patrí medzi najnáročnejšie prípravy na povolanie vôbec. No medicínu sa budúci lekári nenaučia iba z kníh – esenciálne sú aj praktické...
02. 05. 2017Medicínske právo: Ako ho vníma pacient?V poslednej dobe zažíva tzv. medicínske právo vzostup, no mnoho ľudí nevie, čo presne tento pojem zahŕňa. Pozrieme sa na to, ako medicínske právo vním...
20. 04. 2017„Zapeklité“ situácie pri PN-keČo robiť, ak príde kontrola zo Sociálnej poisťovne a Vám chýba/nefunguje zvonček, alebo ako postupovať, ak si nájdete v schránke lístok o nezastihnutí...
18. 04. 2017Možno odoprieť očkovanie dieťaťa v podmienkach Slovenskej republiky bez právnych následkov?Výkon očkovania možno zaradiť medzi poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to, aj keď nie výslovne, z § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o z...
11. 04. 2017Prevzatie osoby do zdravotníckej starostlivosti aj bez súhlasu?Zdravotná starostlivosť predstavuje súbor pracovných činností, ktoré sú vykonávane zdravotníckym pracovníkom s cieľom predĺžiť život a zvýšiť kvalitu ...
04. 04. 2017„Som na maródke“ ...alebo ako je to s dočasnou práceneschopnosťou?Nie vždy nám zdravotný stav dovolí, aby sme šli do práce. Vtedy nastupuje „péenka“, alebo inak povedané, dočasná pracovná neschopnosť. Niekedy však t...
16. 01. 2017Môže pacient odmietnuť navrhovanú zdravotnú starostlivosť?Ako má lekár postupovať v takomto prípade? Musí vždy rešpektovať toto právo pacienta? A čo v prípade, že si to pacient „rozmyslí“ a bude sa neskôr tej...
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19    20    21
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts