Články

22. 03. 2022Dôležitosť zdravotnej dokumentácie pre uplatňovanie nároku na náhradu škody na zdravíZdravotná dokumentácia je základným pilierom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Je jej neoddeliteľnou súčasťou, pretože obsahuje všetky informáci...
14. 03. 2022Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacientaPoskytovateľ zdravotnej starostlivosti vedie zdravotnú dokumentáciu primárne v elektronickej podobe cez eZdravie. Môže ju viesť ale aj v písomnej form...
08. 03. 2022Zdravotná dokumentácia - základný prvok poskytovania zdravotnej starostlivostiNeoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie. Zdravotnú dokumentáciu je potrebné prioritne viesť ...
01. 03. 2022Postavenie a úloha Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri posudzovaní vzniku škody na zdravíVýznamnú úlohu pri posudzovaní vzniku škody na zdraví má Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako orgán, ktorý vykonáva dohľad nad zdravotno...
23. 02. 2022Kto nesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne pacientovi po podaní lieku/vakcíny?Otázka zodpovednosti za prípadné škody na zdraví spôsobené liekom/vakcínou je komplikovaná a zložitá problematika. V rámci práva totižto rozoznávame v...
19. 02. 2022Dočasná nedostupnosť právnych služieb na online chateVážení klienti,z dôvodu jarných prázdnin nebude služba online chat dostupná v dňoch od 21.02.2022 do 22.02.2022 (vrátane). Od stredy 23.02.2022 už bud...
14. 02. 2022Ako postupovať v prípade nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti?Pacient pri potrebe vyhľadať lekára prirodzene očakáva, že mu bude zdravotná starostlivosť poskytnutá správne. To, čo je chápané pod pojmom správne po...
09. 02. 2022Aké nároky si pacient môže uplatňovať v prípade vzniku škody na zdraví?Škoda na zdraví je špecifickým druhom škody. V porovnaní so škodou na majetku, ide o škodu, ktorá môže vzniknúť len fyzickým osobám. V prípade uplatňo...
03. 02. 2022Štát prevzal zodpovednosť za škodu spôsobenú vakcínami proti ochoreniu COVID-19Už viac ako rok prebieha na našom území vakcinácia proti ochoreniu COVID-19. Na vakcináciu sa používajú rôzne očkovacie látky, či už registrované aleb...
12. 01. 2022Predpisuje vám lieky váš všeobecný lekár na základe odporúčania lekára špecialistu? Od januára 2022 to bude možné len za určitých podmienokV decembri 2021 bola prijatá novela zákona o liekoch, ktorá priniesla viacero zmien. Zmeny sa dotkli aj otázky delegovaného predpisovania liekov - sit...
1   2   3   4   5    6    7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts