Články

10. 03. 2020Ak je vaše dieťa doma, z dôvodu uzavretia školského zariadenia, môžete si uplatniť ošetrovnéV súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a ...
21. 02. 2020Náhrada za sťaženie spoločenského uplatneniaNáhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia je jednou z dávok úrazového poistenia, ktorá sa poškodenému poskytuje jednorazovo. Jej účelom je kompenzo...
Platnosť lekárskeho predpisu a poukazuPrávna úprava lekárskeho predpisu je uvedená v zákone č.362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Lekársky predpis, v hovorovej reči častok...
22. 01. 2020Ako si nájdem najbližšieho lekára-špecialistu?V prípade, ak obvodný všeobecný lekár Vám povedal, že kvôli vášmu zdravotnému stavu je potrebné aby ste vyhľadali špecialistu, no vy nemáte časový pri...
07. 01. 2020Aké orgány v SR kontrolujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti?V Slovenskej republike v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonávajú kontrolu viaceré orgány. Menovite sa jedná o Ministerstvo zdravotníct...
23. 12. 2019Dočasná nedostupnosť služieb z dôvodu vianočných sviatkov a Nového roka...
23. 12. 2019Vianočné a novoročné prianie...
17. 12. 2019Úrazový príplatok ako jedna z dávok úrazového poisteniaÚrazový príplatok je peňažnou dávkou úrazového poistenia. Poskytuje sa zamestnancovi počas dočasnej pracovnej neschopnosti v dôsledku pracovného úrazu...
12. 12. 2019Dočasná nedostupnosť služieb z dôvodu dovolenky...
06. 12. 2019Náhrada nákladov spojených s liečenímÚčelom dávky je poškodenému (zamestnancovi) nahradiť náklady spojené s liečením následkov pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktoré mu nemôžu ...
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    11    12   13   14   15   16   17   18
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts