Články

21. 12. 2021Vianočné a novoročné prianie...
20. 12. 2021Európska lieková agentúra odporučila rozšíriť použitie vakcíny Comirnaty aj pre deti vo veku od 5 do 11 rokovOčkovacia látka Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech sa používa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vo vzťahu k dospelým a deťom od 12 rokov vek...
23. 11. 2021Priestupky na úseku zdravotníctva súvisiace s pandémiou COVID-19V poslednej dobe ste určite v médiách postrehli, že pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 boli slovne atakovaní zdravotnícki pracovníci vykonávajúci o...
16. 11. 2021Dočasná nedostupnosť právnych služieb na online chate...
05. 11. 2021Usmernenie Ministerstva zdravotníctva k podaniu tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19Ministerstvo zdravotníctva vydalo usmernenie k podávaniu tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19. V rámci neho sa upravilo najmä poradie a chara...
27. 10. 2021Dočasná nedostupnosť právnych služieb na online chate...
20. 10. 2021Suma minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov pre rok 2022Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámilo v Zbierke zákonov výšku minimálnej mzdy a výšku minimálnych mzdových nárokov pre rok 2022. Tá...
07. 10. 2021Za majetok sa na účely kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia nebude považovať už ani majetok zaťažený záložným právomŤažké zdravotné postihnutie má pre osobu rôzne sociálne dôsledky. Ide napr. o vplyv na oblasť mobility, komunikácie alebo aj zvýšené výdavky. Štát v r...
07. 10. 2021Dočasná nedostupnosť právnych služieb na online chate...
21. 09. 2021 Za september dostanete zvýšenú sumu prídavku na dieťaNa základe zákonného zmocnenia môže vláda Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu, ustanoviť nariadením ...
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts