Články

11. 03. 2021Ktorý zdravotnícky pracovník je oprávnený vystaviť potvrdenie o PN?O tom, či bude osoba „vypísaná“ rozhoduje zdravotnícky pracovník v povolaní lekár, a to podľa toho, či je osoba v ambulantnej alebo ústavnej zdravotne...
21. 02. 2021Ako môže pacient hlásiť nežiadúce účinky v súvislosti s očkovaním?Povinnosťou každého zdravotníckeho pracovníka je hlásiť nežiadúce účinky liekov Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len ako „ŠÚKL“). Na druhej ...
11. 02. 2021ŠÚKL informuje o stiahnutí lieku Olfen z trhuŠtátny ústav pre kontrolu liečiv na svojej webovej stránke informuje o stiahnutí z trhu lieku Olfen (Diclobene) 25 mg, tbl fle 20x25 mg (blis.Al/PVC),...
28. 01. 2021Základné informácie - mlčanlivosť zdravotníckeho pracovníkaUrčite viete, že všetky informácie o vašom zdravotnom stave, diagnózach, liečbe a prognóze a aj všetky ostatné informácie osobného charakteru sú dôver...
05. 01. 2021ŠÚKL informuje o stiahnutí lieku Cinacalcet Teva z trhuŠtátny ústav pre kontrolu liečiv na svojej webovej stránke informuje o stiahnutí z trhu lieku Cinacalcet Teva 30 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x...
31. 12. 2020ŠÚKL informuje o stiahnutí lieku Acnatac z trhuŠtátny ústav pre kontrolu liečiv na svojej webovej stránke informuje o stiahnutí z trhu lieku Acnatac 10 mg/g+0,25 mg/g gél, gel 1x30 g (tuba Al), kód...
24. 12. 2020Vianočné a novoročné prianie...
23. 12. 2020Dočasná nedostupnosť služieb z dôvodu vianočných sviatkov a Nového roka...
04. 12. 2020Kto platí za zdravotnú starostlivosť ktorá mi bude poskytnutá?Zdravotná starostlivosť má svoju cenu. Úhradu za pacienta vo väčšine prípadov platí zdravotná poisťovňa, ale niekedy si zdravotnú starostlivosť a s ňo...
20. 11. 2020Kto môže nahliadať do Vašej zdravotnej dokumentácie?Právna úprava vedenia, spracúvania či poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je obsiahnutá v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdra...
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    13    14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts