Články

23. 12. 2020Dočasná nedostupnosť služieb z dôvodu vianočných sviatkov a Nového roka...
04. 12. 2020Kto platí za zdravotnú starostlivosť ktorá mi bude poskytnutá?Zdravotná starostlivosť má svoju cenu. Úhradu za pacienta vo väčšine prípadov platí zdravotná poisťovňa, ale niekedy si zdravotnú starostlivosť a s ňo...
20. 11. 2020Kto môže nahliadať do Vašej zdravotnej dokumentácie?Právna úprava vedenia, spracúvania či poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je obsiahnutá v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdra...
16. 11. 2020Dočasná nedostupnosť služieb z dôvodu štátneho sviatku...
04. 11. 2020Čo robiť ak je pacient nespokojný s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou?V praxi sa môže stať, že je pacient nespokojný s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, pretože mu nebola poskytnutá správne, dokonca sa môže stať, ž...
30. 10. 2020Základné informácie pre pacientov o ordinačných a doplnkových ordinačných hodináchOrdinačné hodiny predstavujú časový úsek, v ktorom poskytovateľ poskytuje ambulantnú starostlivosť. Schvaľuje ich orgán, príslušný na vydanie povoleni...
15. 10. 2020Stiahnutie lieku Adrenalin Bradex z trhuŠtátny ústav pre kontrolu liečiv na svojej webovej stránke informuje o stiahnutí lieku Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok sol inj 10x1 ml (amp.s...
29. 09. 2020ŠÚKL informuje o stiahnutí lieku Hlohový čaj z trhuŠtátny ústav pre kontrolu liečiv na svojom webovom sídle informuje o stiahnutí lieku HLOHOVÝ ČAJ spc 20x1,5 g (vre.záparové), č. šarže: 221022020, kód...
28. 09. 2020Stiahnutie lieku BINOCRIT z trhuChceli by sme Vás informovať , že Štátny ústav pre kontrolu liečiv na svojom webovom sídle informuje o stiahnutí lieku Binocrit 30 000 IU/0,75ml injek...
25. 09. 2020Aktualizované usmernenie týkajúce sa vykazovania ošetrovného a nemocenskéhoMinisterstvo zdravotníctva SR uverejnilo na svojom webovom portáli usmernenie pre lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti ktoré sa týka vykazova...
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13    14    15   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts