Články

14. 04. 2022Prajeme vám veselú Veľkú nocV mene portálu nahradaskody.sk by sme vám chceli zaželať krásne, pokojné a požehnané veľkonočné sviatky. Po veľkonočných sviatkoch pre vás pripravujem...
12. 04. 2022Ochrana osobných údajov pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivostiKaždý, kto v dnešnej dobe prichádza do stretu s osobnými údajmi iných osôb, je povinný mať spracované postupy a podmienky pre zabezpečenie ich ochrany...
07. 04. 2022Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov. Kto môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť mlčanlivosti?Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo na ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej a psychickej integrity, má právo na pos...
06. 04. 2022Dočasná nedostupnosť právnych služieb na online chate z dôvodu technickej údržby systémuVážení klienti, z dôvodu technickej údržby systému nebude služba online chat dostupná dňa 07.04.2022. Od piatka 08.04.2022 už bude služba riadne dostu...
31. 03. 2022Dočasná nedostupnosť právnych služieb na online chate z dôvodu účasti na kongreseVážení klienti,z dôvodu účasti nášho tímu pacientske kauzy na kongrese nebude služba online chat dostupná dňa 31.03.2022 od 12.00 hod a tiež ani dňa 0...
28. 03. 2022Kedy môže pacient/lekár odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti?Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je dôležitý najmä vzájomný vzťah medzi lekárom a pacientom. Nevyhnutná je určite dôvera pacienta v lekára a ...
22. 03. 2022Dôležitosť zdravotnej dokumentácie pre uplatňovanie nároku na náhradu škody na zdravíZdravotná dokumentácia je základným pilierom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Je jej neoddeliteľnou súčasťou, pretože obsahuje všetky informáci...
14. 03. 2022Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacientaPoskytovateľ zdravotnej starostlivosti vedie zdravotnú dokumentáciu primárne v elektronickej podobe cez eZdravie. Môže ju viesť ale aj v písomnej form...
08. 03. 2022Zdravotná dokumentácia - základný prvok poskytovania zdravotnej starostlivostiNeoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie. Zdravotnú dokumentáciu je potrebné prioritne viesť ...
01. 03. 2022Postavenie a úloha Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri posudzovaní vzniku škody na zdravíVýznamnú úlohu pri posudzovaní vzniku škody na zdraví má Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako orgán, ktorý vykonáva dohľad nad zdravotno...
1   2   3   4   5   6    7    8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts