Články

11. 04. 2017Prevzatie osoby do zdravotníckej starostlivosti aj bez súhlasu?Zdravotná starostlivosť predstavuje súbor pracovných činností, ktoré sú vykonávane zdravotníckym pracovníkom s cieľom predĺžiť život a zvýšiť kvalitu ...
04. 04. 2017„Som na maródke“ ...alebo ako je to s dočasnou práceneschopnosťou?Nie vždy nám zdravotný stav dovolí, aby sme šli do práce. Vtedy nastupuje „péenka“, alebo inak povedané, dočasná pracovná neschopnosť. Niekedy však t...
16. 01. 2017Môže pacient odmietnuť navrhovanú zdravotnú starostlivosť?Ako má lekár postupovať v takomto prípade? Musí vždy rešpektovať toto právo pacienta? A čo v prípade, že si to pacient „rozmyslí“ a bude sa neskôr tej...
03. 01. 2017Môže zamestnávateľ odo mňa žiadať informáciu o návšteve lekára?Môžu sa takéto informácie poskytnúť prostredníctvom telefonickej komunikácie alebo iba osobne? A či vôbec?...
28. 12. 2016Môže pacient „vidieť“ zdravotnú dokumentáciu?Ako sa vie pacient dostať k údajom zo zdravotnej dokumentácie? Ktorým osobám (okrem pacienta) môžu byť sprístupňované údaje zo zdravotnej dokumentácie...
14. 11. 2016Odmietnutie pitvy – ako na to?Cieľom tohto článku nie je polemizovať o etickosti či morálnosti pitvy zo žiadneho z jej hľadísk. Základnou ideou príspevku je poskytnúť a sprehľadniť...
22. 08. 2016DAR rovná sa ÚPLATOK ? Alebo ako je to s poskytnutím daru lekároviKontroverznou a pomerne diskutovanou témou je darovanie zo strany pacienta lekárovi. Mnoho ľudí dáva lekárovi ako znak vďačnosti za dobre odvedenú prá...
08. 09. 2015Informovaný súhlas: základ vzťahu lekára a pacientaProblematika informovaného súhlasu je zložitá ako pre pacienta, tak aj pre lekára. Napriek svojej zložitosti je základom vzťahu pacienta a lekára pri ...
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22    23 
Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts