Platnosť výmenných lístkov

Právna úprava písomného odporúčania všeobecného lekára tzv. výmenných lístkov je obsiahnutá v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Viacnásobne došlo k novelizácii tejto právnej úpravy, najmä situácií kedy nie je výmenný lístok zo strany všeobecného lekára potrebný.

Všeobecné platí, že špecializovaná ambulantná starostlivosť ( uvedená v § 7 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona č. 576/2004 Z. z.), ktorá sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe písomného odporúčania všeobecného lekára ( v praxi tzv. na základe výmenného lístku).

V zákone č. 576/2004 Z. z.  sú vymedzené aj výnimky, kedy výmenný lístok nie je potrebný.  Odporúčanie všeobecného lekára alebo elektronický záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť sa nevyžaduje:

a) na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore detská psychiatria, v špecializačnom odbore dermatovenerológia a v špecializačnom odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov,

b) na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista,

c) do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť,

d) v prípade dispenzarizácie,

e) v prípade ochranného ambulantného liečenia,

f) na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti v doplnkových ordinačných hodinách alebo v rámci domácej starostlivosti na žiadosť osoby.

Od. 1. 1. 2021 nebude potrebný výmenný lístok ani na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti v špecializovanom odbore klinická psychológia.

Platnosť výmenného lístku

V zákone ani v žiadnom podzákonnom právnom predpise nie je upravená doba, počas ktorej je výmenný lístok od všeobecného lekára platný. Z toho vyplýva, že výmenný lístok nemá platnosť ako napríklad lekársky predpis a preto pacient môže prísť k špecialistovi na vyšetrenie aj po uplynutí pol roka od kedy bol výmenný lístok vystavený všeobecným lekárom.

Každý z nás vie, že pokiaľ pacient potrebuje naozaj navštíviť špecializovaného lekára, pretože má zdravotný problém, mal by tak urobiť v čo najkratšom možnom čase. Na túto skutočnosť by mal pacienta upozorniť všeobecný lekár pri jeho vystavení.

Záver

V praxi sa stáva, že špecialista potrebuje vyšetrenie od iného špecialistu. V takom prípade nie je nutné aby vás špecialista poslal späť k pediatrovi, za účelom vystavenia písomného odporúčania k ďalšiemu špecialistovi. Písomné odporúčanie je podľa zákona oprávnený vystaviť aj sám špecialista. Takže ak k takejto situácii dôjde, požiadajte špecialistu o výmenný lístok.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts