Úvod    Články    Práva o povinnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Práva o povinnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

03. 06. 2022Od júna vám lekár môže potvrdiť dočasnú práceneschopnosť elektronickyS účinnosťou od 1. júna 2022 sa zavádza tzv. e-PN (elektronická práceneschopnosť), ktorej podstatou je elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej n...
12. 04. 2022Ochrana osobných údajov pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivostiKaždý, kto v dnešnej dobe prichádza do stretu s osobnými údajmi iných osôb, je povinný mať spracované postupy a podmienky pre zabezpečenie ich ochrany...
07. 04. 2022Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov. Kto môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť mlčanlivosti?Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo na ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej a psychickej integrity, má právo na pos...
28. 03. 2022Kedy môže pacient/lekár odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti?Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je dôležitý najmä vzájomný vzťah medzi lekárom a pacientom. Nevyhnutná je určite dôvera pacienta v lekára a ...
14. 02. 2022Ako postupovať v prípade nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti?Pacient pri potrebe vyhľadať lekára prirodzene očakáva, že mu bude zdravotná starostlivosť poskytnutá správne. To, čo je chápané pod pojmom správne po...
12. 01. 2022Predpisuje vám lieky váš všeobecný lekár na základe odporúčania lekára špecialistu? Od januára 2022 to bude možné len za určitých podmienokV decembri 2021 bola prijatá novela zákona o liekoch, ktorá priniesla viacero zmien. Zmeny sa dotkli aj otázky delegovaného predpisovania liekov - sit...
Predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v cudzineMáte ochorenie, ktoré nie je možné liečiť v Slovenskej republike? Naskytla sa Vám možnosť podstúpiť liečbu v cudzine? V prvom rade musíte myslieť na t...
05. 05. 2021Nová povinnosť zdravotných poisťovní, ak dieťa do 6 rokov nebude mať uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekáromNovelou zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zák...
11. 03. 2021Ktorý zdravotnícky pracovník je oprávnený vystaviť potvrdenie o PN?O tom, či bude osoba „vypísaná“ rozhoduje zdravotnícky pracovník v povolaní lekár, a to podľa toho, či je osoba v ambulantnej alebo ústavnej zdravotne...
28. 01. 2021Základné informácie - mlčanlivosť zdravotníckeho pracovníkaUrčite viete, že všetky informácie o vašom zdravotnom stave, diagnózach, liečbe a prognóze a aj všetky ostatné informácie osobného charakteru sú dôver...
1    2    3   4   5   6

Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts