Úvod    Články    Práva o povinnosti pri poskyto...    Dočasnú práceneschopnosť budú potvrdzovať už aj všetci lekári špecialisti. Pozor, ale až od 1.1.2024!

Dočasnú práceneschopnosť budú potvrdzovať už aj všetci lekári špecialisti. Pozor, ale až od 1.1.2024!

Aktuálne platí, že tzv. PNku môžu vystavovať len všeobecný lekár, gynekológ a nemocničný lekár v spojitosti s hospitalizáciou pacienta. Po novom však budú PNky vystavovať aj lekári špecialisti, a to vo všetkých odboroch. Táto zmena nastane ale až od 1. januára 2024.

AKTUÁLNA ÚPRAVA OTÁZKY POTVRDZOVANIA PRÁCENESCHOPNOSTI

Podľa aktuálne platnej právnej úpravy zákona o zdravotnej starostlivosti (§ 12a ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.) môžu dočasnú práceneschopnosť potvrdzovať:

  • všeobecný lekár (všeobecný lekár pre dospelých alebo pediater - pozn. ďalej v texte budeme používať len pojem všeobecný lekár, ktorý zahŕňa aj všeobecného lekára pre dospelých aj pediatra),
  • lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo
  • nemocničný lekár, ak sa dočasná práceneschopnosť posudzuje v rámci hospitalizácie v nemocnici

V prípade, ak vzniká dočasná práceneschopnosť v dôsledku diagnózy určenej lekárom špecialistom (okrem gynekológa), vždy môže práceneschopnosť potvrdzovať len všeobecný lekár. Takýto postup predstavuje jednak komplikácie pre pacienta, pretože, aby mohol byť „vypísaný“ musí ísť od špecialistu ešte k svojmu všeobecnému lekárovi, ale aj pre samotných všeobecných lekárov z hľadiska ich administratívneho zaťaženia. Všetko sa má zmeniť od 1. januára 2024, kedy majú začať potvrdzovať PNky aj všetci lekári špecialisti.

 

KTO BUDE MÔCŤ POTVRDZOVAŤ PRÁCENESCHOPNOSŤ OD 1. JANUÁRA 2024?

Do 1. januára 2024 bude vyzerať potvrdzovanie dočasnej práceneschopnosti nasledovne. Okrem všeobecných lekárov a nemocničných lekárov budú PNky potvrdzovať všetci lekári špecialisti, a to dokonca aj zubní lekári. Budú to teda lekári špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti:

 

ČO VIEDLO K ZMENE VYSTAVOVANIA PNKY?

Ako sme už spomínali, systém potvrdzovania dočasnej práceneschopnosti z dôvodu zistenia ochorenia pri poskytovaní špecializovanej ambulantnej starostlivosti je zbytočne zaťažujúci. Zaťažuje pacientov, ale najmä zaťažuje všeobecných lekárov, pre ktorých vypisovanie PNiek za špecialistov znamená veľa času venovaného administratíve.

Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona „sa odbremení všeobecný lekár od administratívneho úkonu vypisovania záznamu e-PN... a zároveň sa znížia nadbytočné návštevy pacientov u všeobecných lekárov len kvôli administratívnemu úkonu vypísaniu dočasnej pracovnej neschopnosti“. Práve preto za účelom skrátenia času všeobecného lekára stráveného pri administratíve spojenej s vystavovaním PN, parlament prijal právnu úpravu týkajúcu sa potvrdzovania PNiek lekármi špecialistami.

 

PREČO ZMENA NASTANE AŽ OD JANUÁRA 2024?

Je dôležité poukázať na to, že zavedenie systému vystavovania PNiek lekármi špecialistami (mimo gynekológov) nadobudne účinnosť až od 1. januára 2024. Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona je deň účinnosti nastavený takto „z dôvodu zabezpečenia dostatočného času na zapojenie špecialistov do potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti elektronickou formou“.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts