Úvod    Články    Škoda na zdraví

Škoda na zdraví

24. 07. 2024Ako podať sťažnosť na lekáraS poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa stretávame každý. Keďže zdravie patrí medzi najdôležitejšie aspekty nášho života, je dôležité, aby bola zd...
09. 04. 2024ÚDZS zverejnil štatistiku podnetov na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou za minulý rokÚDZS zverejnil na svojom webovom sídle štatistický prehľad týkajúci sa podnetov na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou za rok 2023. ...
07. 02. 2024Nemajetková ujma alebo sťaženie spoločenského uplatnenia, možno si nemusíte vyberaťK poškodeniu zdravia alebo k inému zásahu do psychickej integrity fyzickej osoby môže dôjsť viacerými spôsobmi. Najčastejšie dochádza k uplatňovaniu n...
09. 09. 2022Blízke osoby možno budú môcť nahliadnúť do pitevného protokolu Do parlamentu bol predložený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o zdravotných poisťovniach (zákon č. 581/2004 Z. z.). Návrh zákona upravuje možnosť ...
12. 08. 2022Ponaučenie z kauzy týkajúcej sa operácie nesprávneho okaNedávno zarezonovala v médiách informácia o tom, že pacientovi bola v nemenovanej nemoci vykonaná operácia nesprávne, pretože pacientovi operovali jeh...
16. 05. 2022Náhrada škody na zdraví – prehľad článkov, ktoré sme vám k tejto téme priniesli na našom portáliZa posledné mesiace sme vám na našom portáli nahradaskody.sk priniesli viacero článkov, ktoré boli zamerané na problematiku náhrady škody na zdraví. V...
01. 03. 2022Postavenie a úloha Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri posudzovaní vzniku škody na zdravíVýznamnú úlohu pri posudzovaní vzniku škody na zdraví má Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako orgán, ktorý vykonáva dohľad nad zdravotno...
23. 02. 2022Kto nesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne pacientovi po podaní lieku/vakcíny?Otázka zodpovednosti za prípadné škody na zdraví spôsobené liekom/vakcínou je komplikovaná a zložitá problematika. V rámci práva totižto rozoznávame v...
09. 02. 2022Aké nároky si pacient môže uplatňovať v prípade vzniku škody na zdraví?Škoda na zdraví je špecifickým druhom škody. V porovnaní so škodou na majetku, ide o škodu, ktorá môže vzniknúť len fyzickým osobám. V prípade uplatňo...
20. 05. 2021Nové pravidlá pri podávaní podnetov na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťouOd 1. mája 2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a dopln...
 1    2   3

Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts