Úvod    Články    Práva o povinnosti pri poskyto...    Parlament schválil novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá umožní ženám pri pôrode prítomnosť zvolenej osoby

Parlament schválil novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá umožní ženám pri pôrode prítomnosť zvolenej osoby

Už po niekoľkýkrát bol v júni tohto roka predložený do parlamentu návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý mal zakotviť právo tehotnej ženy pri pôrode na prítomnosť jednej (prípadne viac) ňou zvolenej osoby. Dňa 27. septembra došlo po dlhej snahe poslankýň, ktoré návrh novely predložili, k jeho schváleniu parlamentom.

Do parlamentu bol viackrát na prerokovanie predložený návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorým by sa zakotvilo právo tehotnej ženy mať pri pôrode osobu, ktorú si zvolí. Z hľadiska legislatívnych procesov však takýto návrh skončil hneď v prvom čítaní. Skupina poslankýň však opätovne predložila do parlamentu podobný návrh, ktorým sa ženám pri pôrode priznáva právo na prítomnosť osoby, ktorú si zvolí. Dokonca má byť žene pri pôrode umožnené zvoliť si prítomnosť viacerých osôb, ak to budú dovoľovať podmienky zdravotníckeho zariadenia. Obmedziť prítomnosť sprevádzajúcej osoby bude ale môcť samotný ošetrujúci lekár, ak by prítomnosť tejto osoby bola nezlučiteľná so zdravotným výkonom poskytovaným rodiacej pacientke. 

 

Legislatívny proces tohto návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti sa skončil dňa 27. septembra jeho schválením v parlamente. Schválená novela čaká už len na podpis pani prezidentky.

 

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Dokumenty k návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti nájdete na tomto odkaze: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8737


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts