Úvod    Články    Zdravotná dokumentácia

Zdravotná dokumentácia

07. 06. 2024Kto môže nahliadnuť do mojej zdravotnej dokumentácie?Každý z nás má právo na rešpektovanie svojho súkromia. To, ktoré informácie o svojom súkromí budeme zdieľať s inými osobami, je našim rozhodnutím. Do ...
20. 05. 2024Právny režim poskytovania výpisu zo zdravotnej dokumentácie V našom predošlom článku sme sa venovali spôsobom vedenia a odovzdávaniu zdravotnej dokumentácie. Teraz by sme sa bližšie pozreli na výpis zo zdravotn...
09. 05. 2024Priebeh výmeny zdravotnej dokumentácie pri zmene vášho lekáraČo sa stane s vašou zdravotnou dokumentáciou, keď zmeníte svojho lekára? V tomto článku sa pozrieme na to, ako môže byť zdravotná dokumentácia medzi p...
08. 03. 2023Komu patrí zdravotná dokumentácia pacienta? Zdravotná dokumentácia predstavuje najdôležitejší a najrozsiahlejší zdroj informácií o zdravotnom stave pacienta. Je však možné určiť komu zdravotná d...
22. 03. 2022Dôležitosť zdravotnej dokumentácie pre uplatňovanie nároku na náhradu škody na zdravíZdravotná dokumentácia je základným pilierom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Je jej neoddeliteľnou súčasťou, pretože obsahuje všetky informáci...
14. 03. 2022Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacientaPoskytovateľ zdravotnej starostlivosti vedie zdravotnú dokumentáciu primárne v elektronickej podobe cez eZdravie. Môže ju viesť ale aj v písomnej form...
08. 03. 2022Zdravotná dokumentácia - základný prvok poskytovania zdravotnej starostlivostiNeoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie. Zdravotnú dokumentáciu je potrebné prioritne viesť ...
06. 08. 2021Údaje z Vašej zdravotnej dokumentácie ochránite pred inými osobami len zákazom na sprístupňovanie údajov z nej Od augusta nadobudla účinnosť novela zákona o zdravotnej starostlivosti. Novela zaviedla nový spôsob sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentáci...
22. 03. 2021Oprávnený nahliadať do zdravotnej dokumentácie pacienta bude aj komisár pre osoby zo zdravotným postihnutímNárodná rada SR prijala novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ktorá nadobúda účinnosť od 1. apríla. Novela zákona sa dotkla naj...
20. 11. 2020Kto môže nahliadať do Vašej zdravotnej dokumentácie?Právna úprava vedenia, spracúvania či poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je obsiahnutá v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdra...
 1    2

Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts