Úvod    Články    Práva o povinnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Práva o povinnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

11. 07. 2024Ku ktorému lekárovi špecialistovi nepotrebujete výmenný lístok?Niekedy si návšteva lekára vyžiada potrebu realizácie ďalších vyšetrení, a to u konkrétneho špecialistu. Vo väčšine prípadov však pacient potrebuje k ...
26. 03. 2024Vznik a zánik právnych vzťahov medzi pacientom a poskytovateľom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – 2. časťV predošlom z našich článkov sme započali seriál venovaný vzniku a zániku právnych vzťahov pri poskytovaní ZS. V rámci tejto časti daného seriálu sa z...
18. 03. 2024Vznik a zánik právnych vzťahov medzi pacientom a poskytovateľom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – 1. časťPočas života sme neustále obklopovaní právnymi vzťahmi. Výnimkou nie je ani poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V tejto časti seriálu venovaného v...
21. 02. 2024Informovaný súhlas nespôsobilého pacientaInformovaný súhlas pacienta je základným stavebným kameňom správne poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Práve v dôsledku informovaného súhlasu, kto...
06. 11. 2023Môže pacient požiadať lekára o zúženie rozsahu údajov zapisovaných do elektronickej zdravotnej knižky? Aké práva má pacient vo vzťahu ku svojej zdravotnej dokumentácii vedenej v elektronickej zdravotnej knižke? Môže zdravotnícky pracovník vyhovieť žiado...
20. 10. 2023Došlo k zmene zdravotnej poisťovne bez vášho vedomia? Do konca októbra máte možnosť vziať prihlášku späť Každoročne môžu poistenci najneskôr do 30. septembra zmeniť zdravotnú poisťovňu, a to vo forme podania prihlášky do inej zdravotnej poisťovne. Pre toh...
19. 07. 2023Chystáte sa zmeniť zdravotnú poisťovňu? Na tieto veci si dávajte pozor!Téme prepoisťovania (zmene zdravotnej poisťovne) sme sa rozhodli venovať, nakoľko pomaly sa opäť blíži termín, kedy poistenci začnú zvažovať, či nechc...
17. 01. 2023Na poskytovateľa sa môže obrátiť už aj blízka osoba pacienta, ak sa domnieva, že pacientovi nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správneZákladnou povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je poskytovať zdravotnú starostlivosť správne - v súlade so stavom lege artis. Pri posky...
11. 10. 2022Parlament schválil novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá umožní ženám pri pôrode prítomnosť zvolenej osobyUž po niekoľkýkrát bol v júni tohto roka predložený do parlamentu návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý mal zakotviť právo tehotnej ...
07. 07. 2022Dočasnú práceneschopnosť budú potvrdzovať už aj všetci lekári špecialisti. Pozor, ale až od 1.1.2024!Aktuálne platí, že tzv. PNku môžu vystavovať len všeobecný lekár, gynekológ a nemocničný lekár v spojitosti s hospitalizáciou pacienta. Po novom však ...
 1    2   3   4   5   6

Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts