Úvod    Články    Pracovné právo a sociálne veci

Pracovné právo a sociálne veci

21. 09. 2021 Za september dostanete zvýšenú sumu prídavku na dieťaNa základe zákonného zmocnenia môže vláda Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu, ustanoviť nariadením ...
07. 06. 2021Prijímateľ sociálnej služby si bude môcť určiť dôverníkaV parlamente bol schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991...
25. 09. 2020Aktualizované usmernenie týkajúce sa vykazovania ošetrovného a nemocenskéhoMinisterstvo zdravotníctva SR uverejnilo na svojom webovom portáli usmernenie pre lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti ktoré sa týka vykazova...
26. 06. 2020Zvýšila sa sadzba na hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanieNa základe nariadenia vlády SR č. 170/2020 Z. z., ktoré nadobúda účinnosť 01.07.2020 sa zvýšila výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšk...
26. 06. 2020Zvýšila sa sadzba na hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanieNa základe nariadenia vlády SR č. 170/2020 Z. z., ktoré nadobúda účinnosť 01.07.2020 sa zvýšila výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšk...
05. 06. 2020Osobná starostlivosť v prirodzenom prostredí osoby a PNDočasnú pracovnú neschopnosť osoby posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je:...
21. 04. 2020Pravidlá ošetrovného počas krízovej situácieVzhľadom na krízovú situáciu fungujú pravidla poberania ošetrovného inak ako sme na nich všetci zvyknutí. V článku sa zameriame na to, kto ma nárok na...
10. 03. 2020Ak je vaše dieťa doma, z dôvodu uzavretia školského zariadenia, môžete si uplatniť ošetrovnéV súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a ...
17. 12. 2019Úrazový príplatok ako jedna z dávok úrazového poisteniaÚrazový príplatok je peňažnou dávkou úrazového poistenia. Poskytuje sa zamestnancovi počas dočasnej pracovnej neschopnosti v dôsledku pracovného úrazu...
06. 12. 2019Náhrada nákladov spojených s liečenímÚčelom dávky je poškodenému (zamestnancovi) nahradiť náklady spojené s liečením následkov pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktoré mu nemôžu ...
1    2    3   4

Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts