Úvod    Články    Pracovné právo a sociálne veci...    Zvýšila sa sadzba na hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Zvýšila sa sadzba na hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Na základe nariadenia vlády SR č. 170/2020 Z. z., ktoré nadobúda účinnosť 01.07.2020 sa zvýšila výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA OPATROVANIE

Peňažný príspevok na opatrovanie pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím od 1.7.2020 bude 476,74 € mesačne.  Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb pôjde o sumu 634,06 € mesačne.

Ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne:

  1. 184,71 eurapri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
  2. 246,20 eurapri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím,
  3. 163,06eura pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
  4. 230,88eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
  5. 240,00eura pri opatrovaní fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
  6. ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a zároveň
  7. ktorú fyzická osoba opatruje súčasne s fyzickou osobou uvedenou v prvom bode a ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne.

OSOBNÁ ASISTENCIA

Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie bude od 1.7.2020 v sume 4,18 eur.

Vyššie uvedené nariadenie vlády SR zrušilo nariadenie vlády č. 172/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts