Úvod    Články    Pracovné právo a sociálne veci...    Aktualizované usmernenie týkajúce sa vykazovania ošetrovného a nemocenského

Aktualizované usmernenie týkajúce sa vykazovania ošetrovného a nemocenského

Ministerstvo zdravotníctva SR uverejnilo na svojom webovom portáli usmernenie pre lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti ktoré sa týka vykazovania ošetrovného a nemocenského v súvislosti s ochorením, kontaktom (izoláciou/karanténou) alebo špecifickou okolnosťou (zatvorenia definovaných zariadení) súvisiacou pri ochorení COVID-19 v Slovenskej republike.

OŠETROVNÉ

V usmernení sa vzhľadom na začiatok nového školského roka 2020/2021 odporúča vychádzať z Usmernenia lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast k vykazovaniu ošetrovného (OČR), ktoré by malo byť po prerokovaní medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR aktualizované na webovej stránke: https://standardnepostupy.sk/.

NEMOCENSKÉ

PN  je potrebné vystaviť osobe, ktorej bola nariadená karanténa alebo izolácia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (pacientovi, ktorému bola nariadená karanténa z dôvodu podozrenia alebo potvrdenia ochorenia COVID-19 resp. infekcie SARS-CoV-2) podľa zverejnenia na webovej stránke: https://www.standardnepostupy.sk/ineusmernenia/.

Na Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti lekár krížikom vyznačí kolónku „Karanténne opatrenie“.

INFORMÁCIA O ONLINE DOSTUPNOSTI

Viac sa dočítate na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/Usmernenie-osetrovne-PN.pdf

Zdroj:

https://www.health.gov.sk/Titulka


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts