Úvod    Články    COVID – 19    Štát prevzal zodpovednosť za škodu spôsobenú vakcínami proti ochoreniu COVID-19

Štát prevzal zodpovednosť za škodu spôsobenú vakcínami proti ochoreniu COVID-19

Už viac ako rok prebieha na našom území vakcinácia proti ochoreniu COVID-19. Na vakcináciu sa používajú rôzne očkovacie látky, či už registrované alebo neregistrované. S príchodom nového roka nadobudla účinnosť aj nová právna úprava týkajúca sa otázky zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne pacientom v dôsledku očkovania proti ochoreniu COVID-19. Podľa doterajšej právnej úpravy štát zodpovedal len za škodu, ktorá bola spôsobená neregistrovanou vakcínou, ale od nového roka zodpovednosť prevzal štát za škodu, ktorá vznikne pacientom v dôsledku všetkých vakcín používaných na očkovanie proti COVID-19.

ZODPOVEDNOSŤ ŠTÁTU ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VAKCÍNOU PROTI COVID-19 DO 1. JANUÁRA 2022

Vzhľadom na to, že na území Slovenskej republiky je na očkovanie proti COVID-19 používaná aj neregistrovaná vakcína napr. Sputnik V. (na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva SR na terapeutické použitie), rozhodol sa štát na túto skutočnosť reflektovať. Ešte v roku 2021 Národná rada SR prijala návrh zákona, ktorým preniesla zodpovednosť za vznik škody spôsobenej vlastnosťami neregistrovanej vakcíny ako takej použitej proti ochoreniu COVID-19 práve na štát.

Prvotne sa teda na štát previedla len zodpovednosť za škodu spôsobenú použitím neregistrovanej vakcíny. Vo ťahu k uplatňovaniu náhrady škody na zdraví spôsobenej neregistrovanou vakcínou proti COVID-19 platia nasledovné podmienky:

  • ide o očkovaciu látku povolenú Ministerstvo zdravotníctva SR a súčasne
  • použitie neregistrovanej očkovacej látky bolo povolené počas krízovej situácie vyhlásenej z dôvodu ochorenia COVID-19.

 

ZODPOVEDNOSŤ ŠTÁTU ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VAKCÍNOU PROTI COVID-19 OD 1. JANUÁRA 2022

V zmysle právnej úpravy účinnej od 1. januára 2022 štát prevzal zodpovednosť za škodu spôsobenú vakcínou proti COVID-19 nie len v prípade neregistrovaných vakcín (za vyššie spomenutých podmienok), ale vo vzťahu k použitiu všetkých vakcín používaných proti COVID-19. Zodpovednosť za škodu na živote a zdraví preberá štát vo vzťahu k všetkým, ktorí boli očkovaní od 26. decembra 2020 (t.j. v podstate, od kedy sa na našom území začalo očkovať proti COVID-19).

Samotné ustanovenie právnej úpravy týkajúcej sa zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú vakcínou proti COVID-19 neupravuje mechanizmus uplatňovania a posudzovania náhrady škody v tomto prípade. Upravené je jedine to, že za takto spôsobenú škodu bude zodpovedať štát, v mene ktorého koná Ministerstvo zdravotníctva SR. Preto, v prípade vzniku škody na zdraví v dôsledku použitej vakcíny proti COVID-19, sa má poškodený obrátiť priamo na Ministerstvo zdravotníctva SR. Je teda potrebné zdôrazniť, že v prípade vzniku škody na zdraví v dôsledku očkovania proti COVID-19 pacient nemá žiadať náhradu škody od lekára, ktorý mu vakcínu podal ani od zdravotníckeho zariadenia, v ktorom mu bola vakcína podaná, ale práve priamo od Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré koná v mene štátu.

Aj keď legislatíva presne neupravuje postupy pre uplatňovanie nároku na náhradu škody na zdraví spôsobenej vakcínou proti COVID-19, je možné povedať, že poškodený pacient bude musieť preukázať, najmä to, kedy bol zaočkovaný, či mu vznikla škoda na zdraví skutočne v dôsledku očkovania proti COVID-19 a tiež výšku škody.

 

VZNIKLA VÁM ŠKODA NA ZDRAVÍ? POMÔŽEME VÁM S NÁROKOM NA ODŠKODNENIE

Vznikla Vám v dôsledku očkovania proti COVID-19 škoda na Vašom zdraví alebo zdraví Vašich blízkych? Alebo došlo k úmrtiu Vašich blízkych v dôsledku očkovania proti COVID-19? Obráťte sa na nás a my Vám pomôžeme s riešením tejto situácie. Stačí, ak vyplníte registračný formulár Vašej kauzy na našom portáli www.nahradaskody.sk a poskytnete nám základné informácie k Vášmu prípadu. Vami poskytnuté údaje bezplatne posúdime a ozveme sa Vám najneskôr do 48 hodín.

O odškodnenie môžete samozrejme žiadať štát aj sami, bez právnej pomoci, aby ste sa vyhli nákladom na právnu pomoc. Ako vodítko pri uplatňovaní nároku na náhradu škody spôsobenej očkovaním proti COVID-19 sme pre Vás pripravili video s komplexnou inštruktážou ako postupovať pri komunikácii s Ministerstvom zdravotníctva SR, aké informácie má obsahovať žiadosť o odškodnenie a tiež aké doklady by mal pacient predložiť ministerstvu spolu so žiadosťou. Ukážku z videa si môžete pozrieť nižšie. Celé video s podrobnými inštrukciami je k dispozícii na tomto odkaze.

 


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts