Úvod    Články    COVID – 19    Posilňujúcu dávku vakcíny proti COVID-19 bude možné podať skôr ako po šiestich mesiacoch

Posilňujúcu dávku vakcíny proti COVID-19 bude možné podať skôr ako po šiestich mesiacoch

Ministerstvo zdravotníctva aktualizovalo usmernenie k podávaniu tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Upravil sa najmä interval pre podávanie posilňujúcej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Posilňujúcu dávku vakcíny bude možné podať už skôr ako po šiestich mesiacoch od podania poslednej dávky základnej schémy očkovania proti COVID-19.

V rámci Výboru Európskej liekovej agentúry pre humánne lieky sa rozhodlo, o podávaní tretej dodatočnej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre osoby s oslabeným imunitným systémom (tá sa podáva ako súčasť základnej očkovacej schémy) a posilňovacej dávky pre osoby so zdravým imunitným systémom (tá sa podáva nad rámec základnej očkovacej schémy).

Ministerstvo zdravotníctva vydalo v súvislosti s podávaním dodatočnej a posilňujúcej dávky vakcíny proti COVID-19 Usmernenie k aplikácii dodatočnej tretej dávky mRNA vakcíny pre imunokompromitované osoby a posilňovacej dávky vakcíny pre ostatné osoby proti ochoreniu COVID-19 (ďalej ako „usmernenie“). S účinnosťou od 14. decembra 2021 bolo toto usmernenie aktualizované. Aktualizácia priniesla zmenu najmä vo vzťahu k podávaniu posilňovacej dávky vakcíny pre osoby so zdravým imunitným systémom. Posilňovaciu dávku vakcíny bude možné podať už skôr ako šesť mesiacov od podania poslednej dávky základnej schémy očkovania proti COVID-19.

Podľa čl. 4 usmernenia:

„(1) Posilňovaciu („booster“) dávku vakcíny je možné podať kompletne zaočkovanej osobe vo veku od 18 rokov najskôr za 3 mesiace po podaní poslednej dávky základnej dvojdávkovej očkovacej schémy. (2) Posilňovaciu („booster“) dávku vakcíny je možné podať kompletne zaočkovanej osobe vo veku od 18 rokov najskôr za 8 týždňov od podania poslednej dávky jednodávkovej očkovacej schémy.

(3) Osobám, ktoré boli kompletne zaočkované a následne prekonali ochorenie COVID-19 alebo im boli podané monoklonálne protilátky, je možné podať posilňovaciu („booster“) dávku po 3 mesiacoch od prekonania ochorenia alebo po podaní monoklonálnych protilátok; postup podľa odseku (1) alebo (2) tohto článku sa neuplatní.“

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie informácie k podaniu tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nájdete na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR na tomto odkaze (úplne dole v časti Metodické usmernenia): https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts