Úvod    Články    Pracovné právo a sociálne veci...    Suma minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov pre rok 2022

Suma minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov pre rok 2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámilo v Zbierke zákonov výšku minimálnej mzdy a výšku minimálnych mzdových nárokov pre rok 2022. Táto téma sa dotýka každého, kto má status zamestnanca, ale aj zamestnávateľov, ktorí musia zamestnancom poskytovať mzdu v súlade s právnymi predpismi.

MINIMÁLNA MZDA PRE ROK 2022

V súlade so zákonom o minimálnej mzde (zákon č. 663/2007 Z.z.) oznámilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR výšku minimálnej mesačnej a hodinovej mzdy, ktorá bude platná pre rok 2022.

Minimálna mesačná mzda bude pre rok 2022 vo výške 646 eur (nárast o 23 eur oproti roku 2021) a minimálna hodinová mzda pre rok 2022 bude vo výške 3,713 eur (nárast o 0,133 eura oproti roku 2021).

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Oznámenie o výške minimálnej mesačnej a hodinovej mzdy nájdete na tomto odkaze:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/352/20211007

MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY PRE ROK 2022

Základnou náležitosťou pracovnej zmluvy je určenie mzdových podmienok zamestnanca. Pokiaľ nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté u zamestnávateľa priamo v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej vo výške minimálnych mzdových nárokov. Výška minimálnych mzdových nárokov závisí od stupňa náročnosti pracovného miesta, ktoré ustanovuje Zákonník práce v prílohe č. 1 k zákonníku.

V súlade so Zákonníkom práce vyhlásilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sumy minimálnych mzdových nárokov pre rok 2022, a to v závislosti od toho, či je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou alebo hodinovou mzdou. Minimálna mzdové nároky pri hodinovej mzde sú určené pre 40 hodinový pracovný týždeň a pre kratší pracovný týždeň sa aj pomerne zvyšujú.

Výška minimálnych mzdových nárokov pre rok 2022 bola určená nasledovne:

1.     stupeň náročnosti pracovného miesta - 646 eur/mes. alebo 3,713 eur/hod.

2.     stupeň náročnosti pracovného miesta - 762 eur/mes. alebo 4,379 eur/hod.

3.     stupeň náročnosti pracovného miesta - 878 eur/mes. alebo 5,046 eur/hod.

4.     stupeň náročnosti pracovného miesta - 994 eur/mes. alebo 5,713 eur/hod.

5.     stupeň náročnosti pracovného miesta - 1 110 eur/mes. alebo 6,379 eur/hod.

6.     stupeň náročnosti pracovného miesta - 1 226 eur/mes. alebo 7,046 eur/hod.

V závislosti od určených stupňov náročnosti pracovného miesta a novourčenej výšky minimálnych mzdových nárokov pre rok 2022 musí zamestnávateľ prekontrolovať, či mzdy jeho zamestnancov budú pre rok 2022 korešpondovať s vyššie uvedenými sumami a prípadne upraviť aj mzdové podmienky v zmluvách jednotlivých zamestnancov, ak tieto nebudú zodpovedať určeným sumám pre rok 2022.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Oznámenie o výške minimálnych mzdových nárokov nájdete na tomto odkaze:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/353/20211007


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts