Úvod    Články    COVID – 19    Usmernenie Ministerstva zdravotníctva k podaniu tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva k podaniu tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19

Ministerstvo zdravotníctva vydalo usmernenie k podávaniu tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19. V rámci neho sa upravilo najmä poradie a charakteristika skupín osôb, ktorým má byť tretia dávka podaná. Vo Výbore Európskej liekovej agentúry pre humánne lieky sa rozhodlo, o podávaní tretej dodatočnej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre osoby s oslabeným imunitným systémom (tá sa bude podávať ako súčasť základnej očkovacej schémy) a posilňovacej dávky pre osoby so zdravým imunitným systémom (tá sa bude podávať nad rámec základnej očkovacej schémy).

OSOBY S OSLABENÝM IMUNITNÝM SYSTÉMOM

Osobám s oslabeným imunitným systémom sa bude tretia dávka vakcíny proti ochoreniu COVID-19 podávať prednostne. Ide najmä o osoby po transplantácii orgánov, osoby s pokročilou alebo neliečenou HIV infekciou, osoby na aktívnej liečbe nádorových ochorení atď. Termín očkovania bude určený centrálnym objednávacím systémom, resp. pokiaľ bude mať osoba odporúčanie na podanie tretej dávky od všeobecného lekára alebo lekára špecialistu, termín očkovania nemusí byť určený centrálnym objednávacím systémom.

Osobám s oslabeným imunitným systémom je možné tretiu dávku vakcíny podať najskôr 4 týždne po podaní druhej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

OSOBY SO ZDRAVÝM IMUNITNÝM SYSTÉMOM

Tretiu dávku vakcíny bude možné podať plne zaočkovanej osobe od 18 rokov veku. Najskôr je však možné takúto posilňovaciu dávku vakcíny podať osobe so zdravým imunitným systémom po 6 mesiacoch od podania poslednej očkovacej dávky.

V prípade posilňovacej dávky vakcíny sa určilo nasledovné poradie očkovania:

1. osoby staršie ako 55 rokov

2. osoby staršie ako 18 rokov s pridruženými chorobami a rizikom ťažkého priebehu ochorenia COVID-19

3. osoby staršie ako 18 rokov so zvýšeným rizikom expozície SARS-CoV-2

V prípade osôb plne zaočkovaných, ktoré navyše prekonali ochorenie COVID-19 sa odporúča podanie posilňovacej dávky v prípade, ak:

a) ochorenie prekonali pred viac ako 12 mesiacmi alebo

b) ochorenie prekonali bez príznakov alebo len s malým počtom príznakov

Od pondelka 25.10.2021 sa spustilo prihlasovanie na očkovanie treťou dávkou pre osoby staršie ako 55 rokov, a to cez portál www.korona.gov.sk.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie informácie k podaniu tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nájdete na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR na tomto odkaze (úplne dole v časti Metodické usmernenia): https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts