Úvod    Články    Práva o povinnosti pri poskyto...    Ku ktorému lekárovi špecialistovi nepotrebujete výmenný lístok?

Ku ktorému lekárovi špecialistovi nepotrebujete výmenný lístok?

Niekedy si návšteva lekára vyžiada potrebu realizácie ďalších vyšetrení, a to u konkrétneho špecialistu. Vo väčšine prípadov však pacient potrebuje k takémuto vyšetreniu odporúčanie svojho lekára. Toto odporúčanie poznáme pod slovným spojením výmenný lístok. V najbližších riadkoch sa pozrieme na to, kedy je pacientovi výmenný lístok potrebný a kedy nie. Povieme si aj o jeho platnosti.

ČO JE TO VÝMENNÝ LÍSTOK? 

Vo všeobecnosti platí, že u špecialistu sa zdravotná starostlivosť pacientovi poskytuje na základe odporúčania všeobecného lekára. Toto odporúčanie pacient pozná pod slovným spojením výmenný lístok. 

Odporúčanie k špecialistovi môže okrem všeobecného lekára vystaviť aj špecialista, ak potrebuje, aby pacient absolvoval vyšetrenie ešte u ďalšieho špecialistu. V danom prípade tak pacient nemusí opäť ísť za svojim všeobecným lekárom, ale odporúčanie mu vystaví špecialista, ktorý vyšetrenie pacienta ďalším špecialistom navrhol. 

Príklad: Všeobecný lekár odporučí pacienta s ohľadom na jeho zdravotné ťažkosti k diabetológovi. Diabetológ následne po vyšetrení pacienta zistí, že pre posúdenie zdravotného stavu pacienta potrebuje, aby pacient navštívil ešte aj endokrinológa. Pacient však nemusí ísť naspäť k svojmu všeobecnému lekárovi, aby mu vystavil výmenný lístok k endokrinológovi. Výmenný lístok mu vypíše priamo diabetológ, ktorý potrebuje doplňujúce vyšetrenie pacienta endokrinológom.

Odporúčanie k špecialistovi má lekár vypísať primárne elektronicky, a to vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta. V praxi však častejšie nastáva situácia, kedy lekár vystaví výmenný lístok v papierovej podobe. 

AKÁ JE PLATNOSŤ VÝMENNÉHO LÍSTKA

Žiadny právny predpis neurčuje aká je platnosť výmenného lístka. Výmenný lístok tak pacient môže reálne využiť aj napríklad po pol roku, čo mu bol vystavený lekárom, ktorý ho odporúčal k špecialistovi. Prirodzené je však to, že ak pacienta lekár odporučil na vyšetrenie k špecialistovi, pacient si ho zabezpečí čo najskôr, aby vyriešil svoje zdravotné problémy, pre ktoré bol odporúčaný k špecialistovi. 

SITUÁCIE, KEDY NEPOTREBUJETE VÝMENNÝ LÍSTOK

Zákon o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.) vymedzuje presné situácie, kedy pacientovi nie je potrebný výmenný lístok (odporúčanie od lekára) na ďalšie poskytnutie zdravotnej starostlivosti u špecialistu. Ide o nasledovné situácie:

 • poskytnutie zdravotnej starostlivosti psychiatrom, detským psychiatrom, klinickým psychológom, dermatovenerológom a oftalmológom (očnému lekárovi), ale iba, ak ide o predpísanie okuliarov,
 • každé ďalšie súvisiace poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista (ak už pacient k danému špecialistovi ide opätovne napr. na kontrolu),
 • do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu,
 • v prípade dispenzarizácie (potreby aktívneho a systematického sledovania zdravotného stavu pacienta, u ktorého je predpoklad zhoršovania zdravotného stavu),
 • v prípade ochranného liečenia stanoveného súdom a vykonávaného ambulantnou formou,
 • poskytnutie zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí pacienta na jeho žiadosť alebo počas doplnkových ordinačných hodín.

Ďalšími prípadmi, kedy sa nevyžaduje výmenný lístok, je napr. pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti u zubného lekára alebo gynekológa.

KEDY POTREBUJETE VÝMENNÝ LÍSTOK?

Vzhľadom na to, že zákon vymedzuje, kedy nie je potrebný výmenný lístok k špecialistovi, v ostatných prípadoch, ktoré nespadajú pod vyššie vymedzené prípady, sa výmenný lístok vyžaduje

Výmenný lístok je preto pacientovi potrebný napr. k:

 • očnému lekárovi, ak potrebuje vyšetrenie za iným účelom ako je predpísanie okuliarov,
 • ušno-nosno-krčnému (na ORL),
 • chirurgovi,
 • diabetológovi,
 • endokrinológovi,
 • hematológovi,
 • kardiológovi,
 • internistovi a pod.

NAJČASTEJŠIE ODPOVEDE A OTÁZKY NA NE

1. Je výmenný lístok potrebný na ušné?

Odpoveď: Áno, v prípade vyšetrenia u ušno-nosno-krčného lekára (ORL), je potrebné odporúčanie od lekára (výmenný lístok). Výmenný lístok musí mať pacient vždy v prípade, ak nejde o zákonom stanovené situácie, kedy nie je potrebný (k tomu časť „SITUÁCIE, KEDY NEPOTREBUJETE VÝMENNÝ LÍSTOK“).

2. Je výmenný lístok potrebný k očnému lekárovi?

Odpoveď: Áno, vo všeobecnosti platí, že v prípade vyšetrenia u očného lekára, je potrebné odporúčanie od lekára (výmenný lístok). Výmenný lístok ale nie je potrebný, ak si potrebuje pacient u očného lekára dať len predpísať okuliare.

Výmenný lístok musí mať pacient vždy v prípade, ak nejde o zákonom stanovené situácie, kedy nie je potrebný (k tomu časť „SITUÁCIE, KEDY NEPOTREBUJETE VÝMENNÝ LÍSTOK“).

3. Ako dlho platí výmenný lístok?

Odpoveď: Výmenný lístok nemá určenú platnosť. Platí preto aj napr. po pol roku od jeho vystavenia lekárom.

4. K akým lekárom potrebujem mať výmenný lístok?

Odpoveď: Výmenný lístok musí mať pacient vždy v prípade, ak nejde o zákonom stanovené situácie, kedy nie je potrebný (k tomu časť „SITUÁCIE, KEDY NEPOTREBUJETE VÝMENNÝ LÍSTOK“). Je potrebný napr. u ušno-nosno-krčného lekára, kardiológa, internistu, diabetológa a pod.

RADI VÁM PORADÍME

Ak ste nenašli odpoveď na otázku, ktorú ste potrebovali zodpovedať, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom 


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts