Úvod    Články    Pracovné právo a sociálne veci...    Vyplácanie pandemického ošetrovného sa od septembra skončilo

Vyplácanie pandemického ošetrovného sa od septembra skončilo

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle upozorňuje, že od 1. septembra sa skončilo vyplácanie pandemického ošetrovného. Čo to znamená? Ako si uplatniť nárok na ošetrovné pri chorobe člena rodiny od 1. septembra? Sociálna poisťovňa prináša súbor otázok a odpovedí na najčastejšie dotazy v súvislosti s ošetrovným.

S účinnosťou od 1. septembra došlo k ukončeniu vyplácania pandemického ošetrovného, ktoré sa vyplácalo najmä v súvislosti s pandemickou situáciou nadväzujúcou na ochorenie COVID-19 a ktorého základom bolo najmä to, že mohlo trvať aj dlhšie ako klasicky uplatňovaný nárok na ošetrovné, t. j. dlhšie ako 14 dní. Od septembra je možné požiadať už len o klasické ošetrovné, ktoré bude vyplácané maximálne za 14 dní ošetrovania chorého člena rodiny. Ruší sa tak reťazenie uplatňované pri pandemickom ošetrovnom. 

Sociálna poisťovňa uvádza (cit. z www.socpoist.sk): „Súčasne sa už nebudú používať tlačivá Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné (na účely výplaty ošetrovného počas krízovej situácie). Nárok na ošetrovné pri chorobe člena rodiny alebo pri starostlivosti o dieťa z dôvodu, že má nariadené karanténne opatrenie/izoláciu alebo že osoba, ktorá sa inak o dieťa stará ochorela, budú potvrdzovať lekári na origináli tlačiva Žiadosť o ošetrovné.“

S ohľadom na dotazy od poistencov pripravila Sociálna poisťovňa súbor najčastejších otázok a odpovedí na ne, aby bolo ukončenie pandemického ošetrovného prehľadnejšie. Otázky a odpovede nájdete na tomto odkaze: https://www.socpoist.sk/zivotne-situacie/choroba-osetrovanie/pandemicke-osetrovne-ukoncenie-31-8-2023-otazky-odpovede

 

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie informácie o ukončení vyplácania pandemického ošetrovného nájdete  na tomto odkaze:  https://www.socpoist.sk/news/socialna-poistovna-pripomina-od-1-septembra-2023-sa-konci-vyplacanie-pandemickeho-osetrovneho


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts