Úvod    Články    Pracovné právo a sociálne veci...    Suma minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov pre rok 2024

Suma minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov pre rok 2024

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámilo v Zbierke zákonov výšku minimálnej mzdy a výšku minimálnych mzdových nárokov pre rok 2024. Predstavme si ako budú jednotlivé sumy vyzerať v roku 2024.

MINIMÁLNA MZDA PRE ROK 2024

V súlade so zákonom o minimálnej mzde (zákon č. 663/2007 Z.z.) oznámilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR výšku minimálnej mesačnej a hodinovej mzdy, ktorá bude platná pre rok 2024. 

Minimálna mesačná mzda bude pre rok 2024 vo výške 750 eur (nárast o 50 eur oproti roku 2023) a minimálna hodinová mzda pre rok 2023 bude vo výške 4,023 eur (nárast o 0,287 eura oproti roku 2023).

 

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Oznámenie o výške minimálnej mesačnej a hodinovej mzdy pre rok 2024 nájdete na tomto odkaze: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/372/20230927

 

MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY PRE ROK 2024

Základnou náležitosťou pracovnej zmluvy je určenie mzdových podmienok zamestnanca. Pokiaľ nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté u zamestnávateľa priamo v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej vo výške minimálnych mzdových nárokov. Výška minimálnych mzdových nárokov závisí od stupňa náročnosti pracovného miesta, ktoré ustanovuje Zákonník práce v prílohe č. 1 k zákonníku. 

V súlade so Zákonníkom práce vyhlásilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sumy minimálnych mzdových nárokov pre rok 2024, a to v závislosti od toho, či je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou alebo hodinovou mzdou. Minimálna mzdové nároky pri hodinovej mzde sú určené pre 40 hodinový pracovný týždeň a pre kratší pracovný týždeň sa aj pomerne zvyšujú.

Výška minimálnych mzdových nárokov pre rok 2024 bola určená nasledovne:

  1. stupeň náročnosti pracovného miesta - 750 eur/mes. alebo 4,31 eur/hod.
  2. stupeň náročnosti pracovného miesta - 866 eur/mes. alebo 4,977 eur/hod.

  3. stupeň náročnosti pracovného miesta - 982 eur/mes. alebo 5,644 eur/hod.

  4. stupeň náročnosti pracovného miesta – 1.098,00 eur/mes. alebo 6,310 eur/hod.

  5. stupeň náročnosti pracovného miesta – 1.214,00 eur/mes. alebo 6,977 eur/hod.

  6. stupeň náročnosti pracovného miesta – 1.330,00 eur/mes. alebo 7,644 eur/hod.

V závislosti od určených stupňov náročnosti pracovného miesta a novourčenej výšky minimálnych mzdových nárokov pre rok 2024 musí zamestnávateľ prekontrolovať, či mzdy jeho zamestnancov budú pre rok 2024 korešpondovať s vyššie uvedenými sumami a prípadne upraviť aj mzdové podmienky v zmluvách jednotlivých zamestnancov, ak tieto nebudú zodpovedať určeným sumám pre rok 2024.

 

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Oznámenie o výške minimálnych mzdových nárokov pre rok 2024 nájdete na tomto odkaze: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/373/20230927


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts