Úvod    Články    Pracovné právo a sociálne veci...    Návrh zmien súm niektorých peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného poistenia

Návrh zmien súm niektorých peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného poistenia

Do parlamentu bol predložený návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorá má priniesť zvýšenie súm peňažných príspevkov pri kúpe osobného motorového vozidla a úprave bytu a rodinného domu.

S ohľadom na infláciu, zvýšenie cien tovarov a služieb a stavebných materiálov sa navrhuje zmeniť  doterajšie maximálne sumy peňažných príspevkov:

  • pri kúpe osobného motorového vozidla – zdvojnásobenie sumy (§ 34 ods. 7 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia):

- pri vozidlách s manuálnou prevodovkou z pôvodných 6.638,79 eur na 13.277,58 eur 

- pri vozidlách s automatickou prevodovkou z pôvodných 8.298,48 eur na 16 596,96 eur

  • na úpravu bytu a rodinného domu – zdvojnásobenie sumy (§ 37 ods. 8 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia) - z pôvodných 6.638,79 eur na 13.277,58 eur (za obdobie 7 rokov).

 

Okrem vyššie uvedeného návrhu na zvýšenie súm niektorých príspevkov sa navrhuje aj zvýšenie hodnoty majetku, ktorý môže zdravotne ťažko postihnutá osoba vlastniť popri poberaní jednotlivých peňažných príspevkovv zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Podľa aktuálne platnej právnej úpravy môže byť maximálna hodnota majetku pri poberaní jednotlivých príspevkov 39.833 eur. Podľa návrhu by mala byť maximálna hodnota majetku až 50.000 eur. 

Navrhované zmeny by mali nadobudnúť účinnosť od 01. augusta 2023, ale výsledná podoba navrhovanej úpravy bude závisieť od výsledku legislatívneho procesu. 

 

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Materiály k predloženému návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia nájdete na tomto odkaze: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=9340


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts