Úvod    Články    Pracovné právo a sociálne veci...    Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu sa od júna 2023 zvyšujú

Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu sa od júna 2023 zvyšujú

Ešte koncom minulého roka parlament schválil novelu Zákonníka práce (z. č. 311/2011 Z.z.), podľa ktorej sa s účinnosťou od júna 2023 navyšujú sumy mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu.

ZAMESTNANCI MAJÚ V ZMYSLE ZÁKONNÍKA PRÁCE ZA URČITÝCH PODMIENOK NÁROK OKREM MZDY AJ NA MZDOVÉ ZVÝHODNENIA 

Zamestnanec má nárok na mzdu za vykonanú prácu, ktorá musí spĺňať určité zákonné požiadavky. Ak odmeňovanie zamestnancov nie je dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnanec má nárok na mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku (§ 120 ods. 1 Zákonníka práce). Výška minimálnych mzdových nárokov závisí od stupňa náročnosti pracovného miesta, ktoré ustanovuje Zákonník práce v prílohe č. 1 k zákonníku. 

V súlade so Zákonníkom práce každoročne vyhlasuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sumy minimálnych mzdových nárokov, a to v závislosti od toho, či je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou alebo hodinovou mzdou. 

Okrem mzdy má zamestnanec nad rámec dohodnutej mzdy nárok aj na tzv. mzdové zvýhodnenia, ktoré sa nezahŕňajú do mzdy a sú zamestnancovi hradené osobitne. Na aké mzdové zvýhodnenia majú zamestnanci nárok? Čítajte s nami ďalej...

 

AKÉ MZDOVÉ ZVÝHODNENIA SÚ ZAMESTNANCOVI HRADENÉ NAD RÁMEC DOHODNUTEJ MZDY?

Ako sme už spomínali, zamestnanci majú nad rámec dohodnutej mzdy nárok aj na určité mzdové zvýhodnenia. Nad rámec dohodnutej mzdy má zamestnanec nárok na:

 • mzdu za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 3 Zákonníka práce),
 • mzdu za prácu nadčas (§ 121 Zákonníka práce), 
 • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok (§ 122 Zákonníka práce), 
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (§ 122a Zákonníka práce), 
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (§ 122b Zákonníka práce), 
 • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (§ 123 Zákonníka práce) a 
 • mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce (§ 124 Zákonníka práce).

 

SUMY MZDOVÉHO ZVÝHODNENIA PLATNÉ DO 31. MÁJA 2023

Podľa právnej úpravy Zákonníka práce platnej do 31.05.2023 majú zamestnanci nárok na mzdové zvýhodnenie v prípade práce v sobotu, nedeľu alebo v noci v nasledovnom rozsahu:

 • za hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej 1,79 eura 
 • za hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej 3,58 eura 
 • za hodinu práce v noci mzdové zvýhodnenie najmenej 1,43 eura 

Pri sťaženom výkone práce sa poskytuje zamestnancovi kompenzácia aktuálne vo výške najmenej 0,72 eura. 

 

AKO SA ZMENIA SUMY MZDOVÉHO ZVÝHODNENIA OD 01. JÚNA 2023?

Parlament schválil zmenu vo vyššie vymedzených sumách mzdového zvýhodnenia, pričom podľa prijatej právnej úpravy budú jednotlivé sumy mzdového zvýhodnenia určené minimálnou percentuálnou výškou z minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Tu je dôležité podotknúť, že výška minimálnej mzdy za hodinu práce sa každým rokom mení. Aktuálne pre rok 2023 je výška minimálnej mzdy za hodinu práce určená vo výške 4,023 eura.

Od 01. júna by tak malo byť mzdové zvýhodnenie v nasledovnom rozsahu:

 •  za hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej 50% minimálnej mzdy za hodinu
 • za hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej 100% minimálnej mzdy za hodinu
 • za hodinu práce v noci mzdové zvýhodnenie najmenej 40% minimálnej mzdy za hodinu

Pri sťaženom výkone práce sa bude zamestnancovi od 1. júna poskytovať kompenzácia vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts