Úvod    Články    Pracovné právo a sociálne veci...    Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu by sa mali od júna 2023 zvýšiť

Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu by sa mali od júna 2023 zvýšiť

Parlament ešte začiatkom decembra schválil novelu Zákonníka práce (z. č. 311/2011 Z.z.), podľa ktorej by sa s účinnosťou od júna 2023 mali navýšiť sumy mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu.

Podľa aktuálne platnej právnej úpravy Zákonníka práce majú zamestnanci nárok na mzdové zvýhodnenie v prípade práce v sobotu, nedeľu alebo v noci v nasledovnom rozsahu:

  • za hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej 1,79 eura (§ 122a Zákonníka práce)
  • za hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej 3,58 eura (§ 122b Zákonníka práce)
  • za hodinu práce v noci mzdové zvýhodnenie najmenej 1,43 eura (§ 123 Zákonníka práce)

Parlament schválil zmenu vo vyššie vymedzených sumách mzdového zvýhodnenia, pričom podľa prijatej právnej úpravy budú jednotlivé sumy mzdového zvýhodnenia určené minimálnou percentuálnou výškou z minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Tu je dôležité podotknúť, že výška minimálnej mzdy za hodinu práce sa každým rokom mení. Aktuálne pre rok 2023 je výška minimálnej mzdy za hodinu práce určená vo výške 4,023 eura.

Od júna nového roka by tak malo byť mzdové zvýhodnenie v nasledovnom rozsahu:

  • za hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie minimálne 50% minimálnej mzdy za hodinu
  • za hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie minimálne 100% minimálnej mzdy za hodinu
  • za hodinu práce v noci mzdové zvýhodnenie minimálne 40% minimálnej mzdy za hodinu

Danú novelu Zákonníka práce podpísala už aj pani prezidentka, čiže už dôjde len k jej zverejneniu v Zbierke zákonov a od júna 2023 budú zmeny účinné.

 

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Všetky podklady k schválenej novele Zákonníka práce nájdete na tomto odkaze: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8813


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts