Úvod    Články    Lieky    Stiahnutie lieku Adrenalin Bradex z trhu

Stiahnutie lieku Adrenalin Bradex z trhu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv na svojej webovej stránke informuje o stiahnutí lieku Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok sol inj 10x1 ml (amp.skl.jantárová), č. šarže: 1905877, kód ŠÚKL: 5363C, z trhu.

POVINNOSTI PRE LEKÁRNE

Lekárne sú povinné podľa metodického pokynu vrátiť nevydané balenia lieku distribučnej spoločnosti od ktorej lieky nakúpili najneskôr do 14. 11. 2020.

POVINNOSTI ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ

Zdravotnícke zariadenia sú povinné podľa metodického pokynu vrátiť nevydané balenia lieku distribučnej spoločnosti alebo lekárni od ktorých liek prevzali najneskôr do 14. 11. 2020.

INFORMÁCIA O ONLINE DOSTUPNOSTI

Viac sa dočítate tu: https://www.sukl.sk/buxus/docs/Inspekcia/metodicky_pokyn__Slovensko_adrenalin_bradex_.pdf


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts