Kedy mi môže lekár vypísať PN počas COVIDU-19?

Nie vždy nám zdravotný stav dovolí, aby sme šli do práce. V tomto prípade sa človek stáva práceneschopným.

PN-ka je potvrdenie o tom, že Vás lekár uznal dočasne práceneschopným z dôvodu zhoršenia Vášho zdravotného stavu (napr. choroba, pracovný úraz), ktoré Vám znemožňuje vykonávať prácu. Za bežných okolností Vám lekár nemôže vystaviť potvrdenie o PN z iného dôvodu.

PN počas šírenia koronavírusu

V súvislosti so šírením koronavírusu Vám lekár vystaví PN v prípade, ak:

  1. vám bola nariadená karanténa RÚVZ
  2. ak ste sa vrátili z rizikových oblastí a ste v povinnej karanténe
  3. ak Vám bola nariadená karanténa z dôvodu potvrdenia ochorenia COVID-19.

Zamestnanec nejde po tlačivo k lekárovi ani ho nedoručujete zamestnávateľovi ani poisťovni. Vystavenie PN je potrebné aby ste len oznámili zamestnávateľovi výlučne telefonicky alebo e-mailom.

Ak ste zamestnancom školského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb, ktoré bolo nútene zatvorené na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, lekár Vám v zmysle odporúčania Sociálnej poisťovne vystaví PN.

Nárok na PN pri zatvorení prevádzky

V prípade, že nie ste zamestnancom školského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb a Váš zamestnávateľ sa rozhodol uzatvoriť prevádzku kvôli koronavírusu, nárok na PN Vám nevzniká. Výnimkou je prípad, keď spadáte pod situácie, v ktorých je možné vystaviť PN v súvislosti so šírením koronavírusu.

Upozornenie

Osoba, ktorá žiada lekára, aby jej vystavil potvrdenie o PN a nie je skutočne chorá, alebo nespadá pod situácie, kedy je možné vystaviť PN v súvislosti so šírením koronavírusu, alebo nie je zamestnancom školského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb, môže byť trestne zodpovedná za navádzanie lekára na trestný čin subvenčného podvodu, ako aj trestný čin falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie (§ 225 a § 352a Trestného zákona).


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts