Úvod    Články    COVID – 19    Prehľad liekov a vakcín používaných v súvislosti s ochorením COVID-19

Prehľad liekov a vakcín používaných v súvislosti s ochorením COVID-19

Štátny ústav pre kontrolu liečiv na svojom webovom sídle pravidelne aktualizuje zoznam liekov a vakcín (registrovaných, v procese registrácie, v procese pribežného hodnotenia) používaných pri ochorení COVID-19. Aktuálne pripravil Štátny ústav pre kontrolu liečiv prehľad k 12.04.2023. Čo sa dozviete z pripraveného prehľadu?

LIEKY NA OCHORENIE COVID-19

V rámci svojho materiálu pripravil Štátny ústav pre kontrolu liečiv prehľad jednotlivých liekov používaných proti ochoreniu COVID-19. Lieky sú rozdelené do skupín:

  • registrované lieky - napr. monoklonálne protilátky, imunosupresíva a antivirotiká (aktuálne 9)
  • lieky, vo vzťahu ku ktorým bola podaná žiadosť o registráciu lieku (aktuálne 2)
  • lieky, vo vzťahu ku ktorým bola podaná žiadosť o priebežné hodnotenie lieku
  • lieky na tzv. emergency use (lieky, ktoré získali povolenie na terapeutické použitie neregistrovaného lieku)

 

VAKCÍNY PROTI OCHORENIU COVID-19

V rámci prehľadu vakcín proti ochoreniu COVID-19 prináša Štátny ústav pre kontrolu liečiv prehľad:

  • registrovaných vakcín (aktuálne je ich 12)
  • vakcín, vo vzťahu ku ktorým je podaná žiadosť o registráciu (aktuálne 1)
  • vakcín, vo vzťahu ku ktorým bola podaná žiadosť o priebežné hodnotenie (aktuálne 2).

 

INFORMÁCIA O ONLINE DOSTUPNOSTI

Podrobné informácie k jednotlivým vakcinám a liekov používaným proti ochoreniu COVID-19 nájdete na webovom sídle Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na tomto odkaze: https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/bezpenos-liekov/vakciny/vakciny-proti-covid-19/vakciny-a-lieky-proti-covid-19-prehlad?page_id=5752


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts