Úvod    Články    COVID – 19    Finančná odmena za absolvovanie očkovania proti COVID-19? Ministerstvo financií SR môže vyhlásiť súťaž

Finančná odmena za absolvovanie očkovania proti COVID-19? Ministerstvo financií SR môže vyhlásiť súťaž

Očkovanie proti COVID-19 je tou najviac skloňovanou témou posledných mesiacov. V médiách sa už viackrát objavila informácia, že na podporu záujmu o očkovanie, bude osobám, ktoré očkovanie absolvovali, poskytnutá finančná odmena. To sa možno reálne stane aj skutočnosťou, pretože parlament schválil možnosť poskytnutia finančnej odmeny za absolvovanie očkovania formou súťaže.

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE O FINANČNÚ ODMENU ZA ABSOLVOVANIE OČKOVANIA PROTI COVID-19

Podľa schválenej právnej úpravy môže Ministerstvo financií SR vyhlásiť súťaž o finančnú odmenu pre fyzické osoby, ktoré absolvovali očkovanie proti COVID-19. Cieľom pre vytvorenie a schválenie tejto úpravy bola práve podpora zvýšenia zaočkovanosti slovenskej populácie a celkové zvýšenie kolektívnej imunity proti COVID-19.

Do súťaže sa môžu zapojiť len osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov, pričom zaregistrovať sa môžu tieto osoby po absolvovaní každej dávky očkovania. Čiže reálne bude možné prihlásiť sa do súťaže až dvakrát. Dvakrát sa budú môcť prihlásiť aj tie osoby, ktoré boli očkované len jednodávkovou vakcínou, aby bola zabezpečená rovnosť medzi očkovanými.

Pri registrácii bude potrebné uviesť meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu a súhlas so spracovaním a overením týchto údajov. Samotná súťaž sa bude realizovať na základe vydaného štatútu, ktorý môže určiť aj ďalšie kritériá.

V štatúte bude určené najmä trvanie súťaže o očkovaciu prémiu a ďalšie podmienky účasti v súťaži o očkovaciu prémiu, pravidlá súťaže o očkovaciu prémiu, technické podmienky žrebovania očkovacej prémie a spôsob a lehoty vyplácania očkovacej prémie.

ŽREBOVANIE A VÝŠKA OČKOVACEJ PRÉMIE

Žrebovanie očkovacej prémie bude Ministerstvo financií SR realizovať prostredníctvom vysielateľa zriadeného zákonom a výsledky bude osvedčovať notár, ktorý bude prítomný pri žrebovaní.

Výška očkovacích prémií nebude môcť týždenne presiahnuť sumu spolu vo výške 2 milióny eur. Podrobné výšky jednotlivých očkovacích prémií budú určené priamo v štatúte súťaže.

SPROSTREDKUJETE OČKOVANIE? AJ VY MÔŽETE ZÍSKAŤ FINANČNÚ ODMENU

Finančná odmena bude môcť byť poskytnutá aj osobe, ktorá sprostredkuje očkovanie proti COVID-19 inej osobe. Osobe, ktorá bude plne zaočkovaná na základe takéhoto sprostredkovania, bude Ministerstvom financií SR pridelený bezvýznamový identifikátor, ktorý táto osoba poskytne osobe, ktorá jej očkovanie sprostredkovala. Sprostredkovateľ očkovania sa pre uplatnenie odmeny bude musieť zaregistrovať na webovej stránke Ministerstva financií SR ako sprostredkovateľ očkovania, pričom pri registrácii uvedie práve bezvýznamový identifikátor, ktorý jej oznámila osoba, ktorej očkovanie proti COVID-19 sprostredkovala.

Sprostredkovateľ bude môcť získať za jednu plne zaočkovanú osobu odmenu iba raz a najviac mu bude môcť byť poskytnutá odmena najviac za 50 plne zaočkovaných osôb. Výška odmena pre sprostredkovateľa sa bude odvíjať od veku osoby, ktorej sprostredkoval očkovanie, ktorý mala v čase absolvovania očkovania prvou dávkou vakcíny, resp. v čase očkovania jednodávkovou vakcínou. Bude to buď 30, 60 alebo 90 eur.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts