Úvod    Články    Pracovné právo a sociálne veci...    Zmeny v sociálnom poistení od januára 2024

Zmeny v sociálnom poistení od januára 2024

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojom webovom sídle prehľad k najdôležitejším zmenám v sociálnom poistení, ktoré nastali do 1. januára 2024.

Január 2024 priniesol viacero zmien v rámci legislatívy, ktoré sa premietli aj do oblasti sociálneho poistenia. Legislatívne novinky v sociálnom poistení sa týkajú napr. dôchodkového poistenia a dôchodkov ako takých, e-PN, ale aj minimálneho a maximálneho poistného na sociálne poistenie. 

 

Sociálna poisťovňa pripravila prehľad tých najdôležitejších zmien, pričom informácie o nich zverejnila na svojom webovom sídle na tomto odkaze: https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/zmeny-v-socialnom-poisteni/najdolezitejsie-zmeny-v-socialnom-poisteni-od-1  


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts