Úvod    Články    Lieky    Ako môže pacient hlásiť nežiadúce účinky v súvislosti s očkovaním?

Ako môže pacient hlásiť nežiadúce účinky v súvislosti s očkovaním?

Povinnosťou každého zdravotníckeho pracovníka je hlásiť nežiadúce účinky liekov Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len ako „ŠÚKL“). Na druhej strane samotný pacient u ktorého sa vyskytnú nežiadúce účinky môže podať hlásenie ŠÚKL.

POSTUP V SKRATKE

Hlásiť nežiadúce účinky v súvislosti s očkovaním môže pacient zrealizovať nasledovnými spôsobmi:

1. Vyplniť elektronický webový formulár (formulár nájdete tu: https://portal.sukl.sk/eskadra/?act=EskadraNew&mId=2)

2. Vyplniť tlačivo a zaslať e-mailom na neziaduce.ucinky@sukl.sk (tlačivo nájdete na stránke ŠÚKLU https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/bezpenos-liekov/vakciny/vakciny-proti-covid-19/ako-hlasit-podozrenia-na-neziaduce-ucinky-v-suvislosti-s-ockovanim-1?page_id=5501)

3. Vyplniť tlačivo a zaslať poštou na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava

POTREBNÉ INFORMÁCIE:

Podľa informácii uvedených na webovom portáli ŠÚKL Pri hlásení podozrení na nežiaduce/vedľajšie účinky v súvislosti s očkovaním je potrebné uviesť informácie týkajúce sa:

  1. pacienta: iniciály, pohlavie, dátum narodenia alebo vek,
  2. podávaného podozrivého lieku – očkovacej látky: názov očkovacej látky, číslo šarže, dátum očkovania, cesta a miesto podania,
  3. vzniknutej nežiaducej reakcie: popis nežiaducej reakcie, závažnosť, kedy reakcia vznikla/odznela alebo či pretrváva,
  4. identifikácie odosielateľa hlásenia: kvalifikácia, meno a kontakt (email/telefón) v prípade potreby doplnenia bližších informácií.

Zdroj: https://www.sukl.sk/


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts