Úvod    Články    COVID – 19    Povinná izolácia z dôvodu pozitivity na ochorenie COVID-19 sa ruší

Povinná izolácia z dôvodu pozitivity na ochorenie COVID-19 sa ruší

Úrad verejného zdravotníctva rozhodol o povinnej karanténe v prípade osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a úzkych kontaktov. Aké pravidlá budú platiť? Dotkne sa táto zmena aj povinnosti používania respirátorov vo vybraných zariadeniach?

V prípade osôb pozitívnych na COVID-19 platí povinná 5-dňová izolácia, ktorej podmienky boli vymedzené vyhláškou ÚVZ SR č. 33/2022. ÚVZ však rozhodol, že s účinnosťou od 20. marca 2023 sa povinná 5-dňová izolácia z dôvodu pozitivity na ochorenie COVID-19 ruší (vyhláška ÚVZ SR č. 02/2023). Karanténa sa ruší aj pre osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívnym na ochorenie COVID-19.

Podľa vyjadrení ÚVZ SR si aktuálne ochorenie COVID-19 už povinnú izoláciu nevyžaduje a osoby pozitívne na COVID-19 budú sprevádzajúce zdravotné ťažkosti riešiť priamo s ošetrujúcim lekárom, ktorý rozhodne o postupe a liečbe tak, ako pri iných respiračných ochoreniach (cit.): „Ochorenie si v súčasnosti nevyžaduje povinnú izoláciu vzhľadom na aktuálne cirkulujúce varianty SARS-CoV-2 a na podiel ľudí, ktorí COVID-19 prekonali a/alebo boli kompletne zaočkovaní. Ochorenie COVID-19 sa tak  v tomto smere dostáva na úroveň ostatných akútnych respiračných ochorení, pri ktorých sa ľudia chránia sami s ohľadom na vlastné zdravie, ale aj na ochranu zraniteľných skupín (seniori, chronicky chorí, imunokompromitované osoby a pod.).“.

Aj keď sa ruší vyhláška, ktorá upravuje povinnú izoláciu, naďalej platí a je účinná vyhláška ÚVZ SR č. 35/2022, ktorá upravuje podmienky prekrytia horných dýchacích ciest napr. aj pri návšteve pacienta u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

 

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie informácie k danej téme nájdete priamo na webovom sídle ÚVZ SR na tomto odkaze: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5589:od-20-marca-ruime-vyhlaku-k-izolacii-osob-pozitivnych-na-covid-19-ankarantene-uzkych-kontaktov&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts