Úvod    Články    COVID – 19    Mobilné aplikácie na preukazovanie a preverovanie očkovania proti COVID-19 končia koncom tohto roka

Mobilné aplikácie na preukazovanie a preverovanie očkovania proti COVID-19 končia koncom tohto roka

Ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle upovedomuje o tom, že dochádza k ukončeniu prevádzky mobilných aplikácií slúžiacich na preukazovanie a preverovanie očkovania proti COVID-19. Prevádzka jednotlivých mobilných aplikácii by mala skončiť koncom tohto roka.

MOBILNÁ APLIKÁCIA GREENPASS

Na preukazovanie absolvovania očkovania proti ochoreniu COVID-19 slúžila počas pandémie ochorenia COVID-19 aj mobilná aplikácia GreenPass, v ktorej boli zaznamenané všetky realizované očkovania a bližšie informácie o platnosti certifikátov o očkovaní a pod. 

 

MOBILNÉ APLIKÁCIE OVERPASS A OVERPASS SPECIAL 

Mobilné aplikácie OverPass a OverPass Special slúžili ako prostriedky na preverovanie toho, či napr. osoba vstupujúca do určitej prevádzky absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a či je jej certifikát o očkovaní ešte platný. 

 

UKONČENIE PREVÁDZKY MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ

Z dôvodu toho, že na našom území došlo k ukončeniu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a v dôsledku toho, že došlo aj k ukončeniu vydávania digitálnych certifikátov o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 na úrovni EÚ, stratilo používanie daných mobilných aplikácií aktuálne význam. Ministerstvo zdravotníctva SR však uvádza, že v prípade, ak to bude s ohľadom na pandemickú situáciu potrebné, môže dôjsť do budúcna k obnoveniu prevádzky daných mobilných aplikácií. 

 

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie informácie k ukončeniu prevádzky mobilných aplikácií na preukazovanie a preverovanie očkovania proti COVID-19 nájdete na tomto odkaze: https://www.health.gov.sk/Clanok?aplikacie-covid-ukoncenie-2024


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts