Vláda schválila novú výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšku príspevku na opatrovanie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie, ktorý vláda schválila.

Výška príspevku na opatrovanie

Výšku peňažného príspevku na opatrovanie ustanovuje § 40 ods. 7 až 10 zákona o kompenzáciách a to v závislosti od toho, či:

  1. opatrovanie vykonáva fyzická osoba, ktorá poberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, resp. ju nepoberá (v tzv.produktívnom veku),
  2. v závislosti od počtu opatrovaných fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a
  3. od rozsahu poskytovaného opatrovania.

Výška peňažného príspevku na opatrovanie u poberateľov v produktívnom veku pri

celodennom opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vláda schválila vo výške 430,35 eur mesačne.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Podľa zákona peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Rozsah osobnej

asistencie sa určuje podľa činností, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4 zákona o kompenzáciách, ktoré si nemôže fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávať sama a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonávanie.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje vo výške,ktorá zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách.

Osobnú asistenciu vykonáva osobný asistent, ktorému fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vyplatí odmenu za každý kalendárny mesiac a to podľa rozsahu vykonanej osobnej asistencie v danom mesiaci.

Vláda schválila vyššiu sadzbu pri osobnej asistencii

Vláda súčasne schválila zvýšenie sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie na sumu 4,18 eura. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu.

Stav legislatívneho procesu

Vláda síce schválila vládny návrh, no to nestačí, návrh musí "prejsť" aj parlamentom. Momentálne vládny nárvh je v 1. čítaní. O ďalšom stave legislatívneho procesu vás budeme informovať.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts