ÚDZS zverejnil štatistiku podnetov na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou za minulý rok

ÚDZS zverejnil na svojom webovom sídle štatistický prehľad týkajúci sa podnetov na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou za rok 2023.

ÚDZS je podľa zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou (z. č. 581/2004 Z.z.) orgánom, ktorý vykonáva dohľad nad zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou. Úrad vykonáva dohľad najmä na základe podnetov. 

Za rok 2023 prijal úrad 1 691 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. 442 podaní bolo prenesených z predchádzajúcich rokov. Ku koncu roka 2023 tak úrad riešil 2 133 podaní, na základe ktorých vykonal v 679 prípadoch dohľad. Z daného počtu podnetov, na základe ktorých sa vykonával dohľad, bolo: 

  • 126 podnetov opodstatnených,
  • 544 neopodstatnených a
  • 9 odložených. 

Na základe vyššie uvedeného bolo takmer 19% podnetov opodstatnených. Za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť uložil úrad v roku 2023 aj pokuty, a to v celkovej výške 86 850 eur. 

 

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie informácie k štatistike týkajúcej sa podnetov na výkon dohľadu nad zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou za rok 2023 nájdete na: https://www.udzs-sk.sk/blog/2024/03/27/takmer-19-podnetov-v-oblasti-poskytovania-zdravotnej-a-osetrovatelskej-starostlivosti-bolo-vlani-opodstatnenych/


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts