S úplatkami nie sú žarty

V praxi profesionáli ako aj pacienti vo všeobecnosti vedia, že úplatky sú zlá a protizákonná vec. Niektorí hrozia, že za takéto konanie sa môžu dostať až do väzenia, napriek tomu v spoločnosti existuje akési povedomie, že predsa „v tom mojom prípade to nie je až také zlé“ alebo že „sú oveľa horšie kriminálne činy, ktoré by sa mali riešiť ako táto vec“. Problém je však v tom, že zákon je prísny nie len pokiaľ ide o sankcie, ale pokiaľ ide o konanie, ktoré je možné postihnúť.

Je potrebné, aby si pacient a zdravotnícki profesionáli boli vedomí toho, že definícia úplatku je veľmi široko definovaná. Úplatok definuje trestný zákon ako: vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok“.

Následne ten kto príjme úplatok, dopustí sa trestného činu prijímania úplatku. Toto prijímanie úplatku je tiež definované všeobecne: „Kto v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu (mysliac aj zdravotnú starostlivosť) priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.“

Vážny postih hrozí nie len tomu, kto úplatok pýta alebo zoberie, ale aj tomu, kto ho dáva. V prípade pacienta, ak by úplatok dal, potom mu hrozí väzenie na 6 mesiacov až tri roky, avšak ak ide vysokú sumu, alebo väčší rozsah, môže mu hroziť väzenie až na 10 rokov. Z toho je zrejmé, že ide o naozaj vážnu vec.

V praxi sa často stretávame s tým, že sa vymýšľajú rôzne nové skryté metódy korupcie. Tie majú za cieľ viac zamaskovať úplatky, alebo majú za cieľ vzbudiť dojem, že o úplatok nejde. Pacienti a zdravotnícki pracovníci, buďte však opatrní. Všetko, čo Vám zdravý sedliacky rozum nahovára, že je nekalé, s najväčšou pravdepodobnosťou naozaj môže byť trestným činom. Definície sú naozaj všeobecné.

Medzi nové podvodné metódy patria v ostatnej dobe napríklad isté „dvojité“ - čierne poradovníky. Môže ísť o situácie, že sa za úplatok pacienti v poradovníkoch s istým „akútnym stavom“ presúvajú vyššie, alebo na výkony, kde poradovník nie je, vzniká neoficiálny za úplatok. Aj tieto praktiky samozrejme hoci sa skrývajú za poradovník a pod, sú nelegálne.

Naozaj nestojí za to, pre istú často nie vysokú sumu, alebo hoci aj drobnú výhodu riskovať trestné stíhanie. Je potrebné, aby celá spoločnosť dodržiavala pravidlá a aby na zákroky išli naozaj ľudia podľa závažnosti diagnózy.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts