Elektronické predpisy nie sú strašiakom

Od začiatku roka naplno platia noviny v predpisovaní liekov a v receptoch. Po novom sa lieky predpisujú elektroniky cez tzv. e-recept, alebo odborne povedané preskripčný záznam. Pacienti z toho môžu mať obavy, ako im lieky budú vydávané, ako dlho predpis platí a veľa iných otázok, ktoré vyplývajú z praxe.

Elektronických receptov sa netreba báť

V zásade je treba povedať, že samotný fakt, že sa recepty menia na elektronicky samo o sebe neznamená žiadne iné zmeny v predpisovaní liekov. Taktiež ak pacient by rád mal predpis aj listinne v rukách, môže požiadať lekára aj o listinnú podobu predpisu. Vtedy mu ho lekár musí vydať. Nadradený pre lekára aj pre lekáreň je však predpis elektronicky, t.j. zapísaný v systéme, do ktorého vidí tak lekár, ktorý ho zapisuje a potom aj lekáreň, ktorá liek vydáva (po predložení preukazu poistenia pacientom v lekárni).

Preto pacienti, ak máte pocit, že pre Vašu orientáciu je to lepšie, stále si pýtajte aj vytlačený predpis. Po správnosti by sa Vás mal lekár sám opýtať, či chcete predpis aj vytlačiť alebo stačí elektronický.

Ako sme uviedli vyššie, samotný prechod na elektronické prepisy by nemal meniť nič na tom, na koľko dní sa lieky predpisujú, kto ich predpisuje, ako dlho platí lekársky predpis a pod. Preto ak ste nastavení na istú formu predpisovania liekov, na vyzdvihnutie predpisov u Vášho lekára alebo v lekárni, všetko by malo ostať po starom.

Ako je to celkovo s predpisovaním liekov...

Avšak, popri zmene listinných predpisov na elektronické sa samozrejme „nezastavil svet“ pri ostatných zákonných ustanoveniach. Zákonodarca a Ministerstvo zdravotníctva prinieslo a v budúcnosti aj prinesie viacero noviniek vo vzťahu k predpisovaniu a výdaju liekov. Teraz hovoríme o samotných podmienkach, napr. ktorý lekár na ako dlho môže predpísať lieky a už nie o forme predpisu – elektronický alebo listinný. Niektoré zmeny sú pre pacienta lepšie, niektoré horšie, avšak si ich vyžiadala potreba lepšej ochrany zneužívania liekov a pod.

Pokojne sa teda môže stať, že mimo noviniek o elektronických receptoch, teda popri nich sú v zákone aj iné novinky týkajúce sa predpisovania liekov.

Nižšie si uvedieme niektoré súčasne platné podmienky pre predpisovanie liekov.

 1. Lieky Vám môže predpísať Váš všeobecný lekár alebo špecialista po prvý krát maximálne na 1 mesiac – t.j. toľko balení alebo také veľké balenia, ktoré pri odporúčanom dávkovaní vystačí na 1 mesiac. Následne ďalší krát Vám môže lekár predpísať naraz lieky max. na 3 mesiace (ak nejde o lieky s obsahom omamných alebo psychotropných látok, pri nich stále max 1 mesiac).
  Pozor na to, že doba 3 mesiacov nie je automatická. Stále závisí na lekárovi, koľko liekov predpíše. Môže to byť mesiac a pol, dva mesiace a pod. Nik ho nevie donútiť predpísať viac, a počet v rámci 1 mesiaca alebo 3 mesiacov je iba na lekárovi.
   
 2. Lekár špecialista môže poveriť Vášho všeobecného lekára na predpisovanie liekov až na 1 rok.Čo to znamená. Ak sa liečite u lekára špecialistu, napr. kardiológa, ten Vám môže predpísať lieky aj pri prvej návšteve a prípadne ďalšie lieky potom pri ďalších návštevách. Môže sa však rozhodnúť (väčšinou ak je stav stabilný a je predpoklad, že lieky bude pacient brať dlhodobo), že maximálne na 1 rok poverí všeobecného lekára na predpisovanie liekov. Potom pacient nemusí chodiť po predpisy za špecialistom, ale len za svojím obvodným lekárom, ktorý mu vie lieky predpisovať. Pozor, stále nie na dlhšie ako na 3 mesiace. Najneskôr po roku však pacient opäť musí navštíviť špecialistu.
   
 3. Je možné využívať recepty REPETATUR. Ak pacient predpísaný liek dlhodobo užíva, je predpisujúci lekár oprávnený predpísať liek s poznámkou „REPETATUR“. Doba platnosti receptu s poznámkou „REPETATUR“ je najviac jeden rok. Ak predpisujúci lekár využije túto možnosť „REPETATUR“, je povinný v takom preskripčnom zázname vyznačiť dobu platnosti a uviesť povolený počet opakovaného výdaja a počet balení lieku, ktoré je možné vydať na jeden výdaj; zároveň je oprávnený uviesť frekvenciu výberu lieku s prihliadnutím na veľkosť dávky predpísaného lieku.
  To značí, že ak ide o dlhodobo užívaný liek, môže lekár predpísať špeciálny recept „REPETATUER“ až na jeden rok. Po dobu jedného roka má pacient pokoj od návštevy lekára (s touto vecou). Chodí len do lekárne a vyberá si balenia presne podľa nastavenia predpisujúceho lekára. Ten určí, koľko balení lieku na koľko dní pri jednom výbere môže lekáreň vydať pacientovi. Lekáreň všetky výbery zaznačí do systému a tie potom bude vidieť každá lekáreň, ktorá bude robiť výdaj. Inak povedané, pacient môže každý výdaj na daný typ receptu urobiť v inej lekárni a tá už bude vedieť, koľko liekov bolo na daný predpisy vydaných.

4. Platnosť predpisov. Platnosť lekárskeho predpisu je

a) sedem dní na hromadne vyrábaný humánny liek (bežné balenia liekov) a individuálne pripravovaný liek, ak neobsahuje      protimikrobiálne antibiotikum, chemoterapeutikum, omamnú látku II. skupiny a psychotropnú látku II. skupiny a na dietetickú potravinu  (lieky pripravované v lekárni).

b) päť dní na humánny liek s obsahom omamnej látky II. skupiny a psychotropnej látky II. skupiny,

c) tri dni na humánny liek s obsahom protimikrobiálneho antibiotika a chemoterapeutika,

d) jeden deň na humánny liek predpísaný lekárom zubnolekárskej pohotovostnej služby, lekárom ambulantnej pohotovostnej služby a lekárom ústavnej pohotovostnej služby.
To značí, že ak sa pacientovi míňajú lieky a potrebuje nový predpis, mal by lekára navštíviť včas, aby mu stihol lieky predpísať a pacient ich vybrať v lekárni. Pacient má pri štandardných baleniach liekov 7 dní na výber receptu v lekárni. Ide o dostatočnú lehotu na to, aby pacient stihol po lekárovi navštíviť aj lekáreň a plynule pokračovať v liečbe.

Záver

Vyššie sme uviedli základné mantinely a možnosti na predpisovanie liekov. Každý pacient by sa v nich mal vedieť nájsť a podľa nich sa zariadiť, resp. by mal vedieť predvídať možnosti lekára, ako mu vie lieky predpisovať, asi ako často bude musieť pacient ísť po recept a pod. Všetky prípadné nejasnosti je potrebné dôsledne odkomunikovať so svojím lekárom, ktorý by mal všetky tieto skutočnosti vedieť pacientom vysvetliť na ich konkrétnom príklade. Práve lekár rozhoduje, na koľko dní v medziach zákona predpíše lieky. Pacient si môže potom sám odsledovať, kedy sa mu lieky míňajú a kedy by mal v predstihu ísť po nový predpis. Lekári často fungujú aj tak, že pacient si zatelefonuje a potom už len prevezme vystavený predpis a tým nečaká v poradí na vyšetrenie. V prípade zastupovania lekára môže predpis predpísať aj zastupujúci lekár.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts