Čo v prípade, ak máte dojem, že lekár je opitý?

Lekár ako zdravotnícky pracovník vykonáva svoje povolanie na záchranu životov a podporu zdravia ľudí. Ide o nesmierne dôležité a zodpovedné povolanie. Treba uznať, že výkon povolania lekára je preto veľmi náročné. V slovenských podmienkach aj samotní lekári vidia mnoho neduhov zdravotníctva, ktorého sú súčasťou, často musia pracovať v nedôstojných podmienkach dlhý čas bez prestávky. V ich práci sa môžu vyskytnúť mnohé problémy, žiaľ aj pochybenia.

Čo by sa však určite nemalo pri práci lekára vyskytnúť, a to ani náhodou, je alkohol prípadne iné omamné látky. Ak je lekár pod vplyvom alkoholu pri výkone svojho povolania, takmer automaticky tým ohrozuje zdravie a životy ľudí. Byť pod vplyvom alkoholu určite nie je akási náhodilá udalosť, „chybička“, ale pod tento vplyv sa človek, teda aj lekár, dostáva sám, vedome, konzumáciou alkoholu alebo iných látok v službe alebo pred jej výkonom.

Hoci by takýto stav nemal nastať, žiaľ stretli sme sa s tým, že aj lekári už ordinovali pod vplyvom alkoholu. Je zarážajúce, že vôbec k takému stavu došlo, keď lekár nežije vo vzduchoprázdne. Napr. keď ide pod vplyvom alkoholu z domu, je od toho rodina, aby ho zastavila. Ak je v nemocnici, je tam okolo neho aj ostatný personál, sestry a pod, ktorí môžu situáciu riešiť, ešte pred tým, než lekár príde do kontaktu s pacientom – aby ho nestihol ohroziť.

Čo môže pacient robiť?

Ak však dôjde k situácii, že pacient vidí, že lekár je ľudovo povedané „pod parou“, nemá váhať, a situáciu riešiť. Určite by nemal súhlasiť s poskytovaním zdravotnej starostlivosti takýmto lekárom. Po prvotnom šoku môže pacient konať nasledovne:

Ak je v nemocnici:

  • má ihneď upovedomiť vedenie nemocnice, nadriadených lekára. Tí môžu dať lekárovi ako svojmu zamestnancovi „fúkať“ a presne zistiť skutkový stav.
  • zároveň môže pacient kontaktovať políciu, ktorá by mala tiež lekára podrobiť dychovej skúške na alkohol. Polícia je v tomto prípade oprávnená konať preto, lebo lekár ak pracuje pod vplyvom alkoholu, môže sa dopustiť aj trestného činu všeobecného ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v zmysle § 289 Trestného zákona. Ten hovorí: „Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie (teda aj lekár) alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“

Ak je pacient v ambulancii:

V tomto prípade lekár nemá nadriadeného, ale samostatne vykonáva povolanie lekár. V takom prípade je potrebné

  • privolať políciu
  • podnet je možné dať na samosprávny kraj, ktorý v prípade ambulancií vydáva lekárom povolenie na ich fungovanie a kontroluje ich činnosť.

V prípade preukázania prítomnosti alkoholu lekára v krvi, s týmto by mal byť ukončený pracovný pomer okamžite, resp. sa vystavuje trestnému stíhaniu, v ktorom ako trest mu môže byť uložené aj zákaz vykonávania povolania lekár po istú dobu.

Ak má lekár ambulanciu, zákaz činnosti mu môže ukončiť fungovanie ambulancie, alebo mu môže byť odňatá licencia zo strany Samosprávneho kraja, keďže lekár porušil hneď niekoľko ustanovení zákonov a v neposlednom rade aj Etický kódex zdravotníckeho pracovníka.

Všetko ostatné sa však len ťažko realizuje, ak je pacient vo vážnom stave, kedy nedokáže vnímať realitu a lekár mu poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť. V takom prípade pacient nemá šancu zistiť, v akom je lekár stave a ostáva len veriť v ostatné záchranné mechanizmy v podobe prítomnosti ostatného zdravotníckeho personálu.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts