Ako si môže pacient skontrolovať zoznam predpísaných a vydaných liekov?

Elektronizácia zdravotníctva ovplyvnila zaužívané postupy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Od začiatku tohto roka začali pre lekárov platiť nové povinnosti spojené so zavádzaním E-healthu. Zmena súvisiaca s povinnosťou viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta ovplyvnila aj samotné povinnosti lekárov pri predpisovaní liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok prostredníctvom eReceptu.

Najväčšou zmenou pre pacientov bol prechod z klasických papierových lekárskych predpisov na elektronický eRecept.

Ako funguje eRecept a jeho výdaj v praxi?

K dnešnému dňu by už mali byť všetci lekári pripojení v národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS) prostredníctvom ePZP karty, ktorá nahrádza jeho súčasnú pečiatku a podpis na papierovom recepte.

Pacient predloží preukaz poistenca v ambulancii u lekára a lekár ho vyhľadá vo svojom informačnom systéme.

Ak je to potrebné, po vyšetrení pacienta, lekár predpíše liek alebo zdravotnú pomôcku a eRecept sa odošle do NZIS. Jednou z výhod funkcie eRecept je upozornenie lekára na to, či predpísané lieky, ktoré pacient používa, nie sú vo vzájomnej interakcii, ktorá by pacientovi mohla ublížiť. Podpisovanie vykonáva certifikovaný ambulantný systém lekára, do ktorého je lekár prihlásený.

Následne pacient už len zájde do lekárne, ktorú si vyberie, preukáže sa svojou kartičkou poistenca a lekárnik mu vydá jeho lieky. Nie sú potrebné žiadne papierové recepty alebo iné potvrdenia.

Pacient má možnosť požiadať lekára aj o papierový recept na konkrétny liek, preto sa pri predpise lieku lekár mal pýtať pacienta, či si želá recept vytlačiť na papier alebo nie. Ak si želáte, aby bol vytlačený aj papierový recept, lekár je povinný vašej žiadosti vyhovieť.

Informácia o výdaji liekov sa automaticky zapisuje do NZIS. Lekár tak má prehľad o tom, či si pacient vyzdvihol liek v lekárni.

Môže si pacient skontrolovať zoznam predpísaných a vydaných liekov?

Pacient má prístup k svojim údajom cez Národný portál zdravia (https://www.npz.sk/sites/npz/NzpBasePages/home.aspx), kde je pacientska zóna - v pravom hornom rohu „Moja zdravotná knižka.“

V zdravotnej knižke má pacient k dispozícii svoju zdravotnú dokumentáciu a zoznam predpísaných a vydaných liekov. Ak chce pacient nahliadať do svojej elektronickej zdravotnej knižky je potrebné, aby mal elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom (BOK) a čítačkou elektronickej identifikačnej karty eID, ktorú pacient pripojí k svojmu počítaču.

Môže si pozrieť, ktoré ambulancie alebo nemocnice sú pripojené na NCZI?

Pacienti si môžu ľahko vyhľadať ambulancie alebo nemocnice, kde im vie lekár predpísať liek či zdravotnícku pomôcku bez papierového receptu alebo zapísať vyšetrenie elektronicky. Táto služba je voľne dostupná a nepotrebujete sa nikde prihlasovať ani mať elektronicky občiansky preukaz.

Stačí kliknúť na link: https://ezdravie.nczisk.sk/sk a zobrazia sa Vám viaceré prehľadné grafy, na ktorých je možné vidieť:

 • celkový počet pracovísk poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v ezdravie
 • celkový počet pripojených ambulancií v ezdravie
 • celkový počet pripojených nemocníc v ezdravie
 • celkový počet pripojených lekární a výdajní zdravotných pomôcok v ezdravie
 • počet lekárov pripojených v ezdravie
 • vývoj počtu predpísaných receptov v ezdravie
 • vývoj počtu vydaných receptov v ezdravie
 • vývoj počtu záznamov z vyšetrenia v ezdravie
 • vývoj počtu prepúšťacích správ v ezdravie
 • úspory z elektronických receptov
 • celková suma zaplatená za lieky v roku 2018
 • doplatky za lieky hradené pacientom za rok 2018
 • suma zaplatená z verejného poistenia za lieky za rok 2018

celkový počet spotrebovaných liekov za rok 2018

Zdroj informácii:

https://ezdravie.nczisk.sk/sk

https://www.npz.sk/sites/npz/NzpBasePages/home.aspx

http://www.nczisk.sk/erecept/Pages/default.aspx


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts