Úvod    Články    Zjednodušujú sa podmienky pre uznávanie vzdelania ukrajinských sestier

Zjednodušujú sa podmienky pre uznávanie vzdelania ukrajinských sestier

Ministerstvo zdravotníctva SR spolu s Ministerstvom školstva SR zjednodušili podmienky pre uznávanie vzdelania sestier z Ukrajiny, aby mohli svoje povolanie vykonávať aj na našom území. Spoločne sa pozrieme na to, ako proces uznávania bude vyzerať.

Sestry s dosiahnutým bakalárskym vzdelaním z Ukrajiny majú možnosť sa aktívne začleniť do procesu výkonu svojho povolania aj na našom území za splnenia určitých podmienok, ktorými dôjde k uznaniu ich dosiahnutého vzdelania. 

 

Proces uznávania vzdelania by mal prebiehať nasledovne:

  • Sestra, ktorá získala vzdelanie sestry v bakalárskom štúdiu z Ukrajiny alebo odbornú kvalifikáciu na výkon povolania praktickej sestry – asistenta, požiada o uznanie dokladu Ministerstvo školstva SR, ktoré vydá rozhodnutie o tom, že má daná osoba vykonať skúšku spôsobilosti.
  • Realizuje sa skúška spôsobilosti prostredníctvom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ale len z praktickej časti. Protokol o skúške spôsobilosti zašle univerzita Ministerstvu školstva SR.
  • Nasleduje doplňujúca skúška, ktorú môže osoba vykonať aj bez absolvovania odbornej stáže. Realizuje sa v slovenskom jazyku v písomnej aj ústnej podobe. Po jej úspešnom absolvovaní osoba požiada o uznanie odbornej kvalifikácie Ministerstvo školstva SR, ktoré následne vydá rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie.
  • Po uznaní odbornej kvalifikácie môže osoba vykonávať povolanie sestry, prípadne môže pokračovať v magisterskom štúdiu v odbore ošetrovateľstvo alebo absolvovať špecializačné štúdium.

 

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie informácie k danej téme nájdete na tomto odkaze: https://www.health.gov.sk/Clanok?mzsr-sestry-ukrajinske-vzdelanie-uznanie a tiež na https://www.health.gov.sk/?UA-uznavanie-vzdelania


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts