Zdravotne ťažko postihnutí, spozornite! Budete doplácať MENEJ!

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje návrh novely zákona o podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorým rozšíri ochranný limit aj na zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Aká bola doterajšia úprava, a čo to vlastne ochranný limit je, a dozviete v dnešnom príspevku.

Čo je ochranný limit?

Ochranný limit, alebo inak nazývaný aj limit spoluúčasti, v preklade znamená sumu, ktorou sa poistenec zdravotnej poisťovne (pacient) spolupodieľa na úhrade lieku, ktorý je hradený z verejného zdravotného poistenia. Limit predstavuje určitú hranicu, ktorú ak pacient za štvrťrok prekročí, zdravotná poisťovňa mu uhradí - vráti čiastku, o ktorú bol tento limit prekročený. Poistenci, ktorých sa vrátenie sumy dotýka, nemusia kontaktovať poisťovňu so žiadosťou o vrátenie ani nemusia zbierať „bločky“ od liekov. Suma sa im automaticky vráti do 90 dní od skočenia štvrťroku. 

Je potrebné uviesť, že do ochranného limitu sa pacientom počítajú IBA doplatky, ktoré sú prepočítavané za najlacnejší generický liek (t.j. doplatok pacienta sa nebude odvíjať striktne od lieku, ktorý si pacient kúpi, ale bude sa určovať podľa najlacnejšieho lieku na trhu - napr. generika,

Pre ktorých pacientov platí ochranný limit?

Suma týchto limitov je v súčasnosti nastavená rôzne, v závislosti od tej-ktorej skupiny pacientov.

Pri pacientoch, ktorí:

  • zdravotne ťažko postihnutí („ZŤP“),
  • poberajú invalidný dôchodok,
  • poberajú invalidný výsluhový dôchodok,
  • invalidní, ale nevznikol im nárok na invalidný dôchodok,
  • poberajú starobný dôchodok,
  • dovŕšili dôchodkový vek nevznikol im nárok na starobný dôchodok

je limit spoluúčasti určený vo výške 25 EUR.

Pri pacientoch, ktorí ešte nedovŕšili 6 rok života, je limit spoluúčasti nastavený na výšku 8 EUR.

Ak ide o pacientov, ktorí ešte nedovŕšili 6 rokov a zároveň sú ťažko zdravotne postihnutí, tí majú limit spoluúčasti vo výške 0 EUR, t .j. im poisťovňa vráti úplne všetky doplatky.

Uveďme si praktický príklad. Ak je pacient dôchodca a lekár mu predpíše lieky, napr. lieky na srdcovo-cievne ochorenia, za ktoré zaplatí 25 EUR, lieky na vysoký krvný tlak, za ktoré zaplatí 7 EUR a lieky na utíšenie chronickej bolesti, za ktoré zaplatí 5 EUR, dokopy za všetky lieky minie 37 EUR.  Táto suma je vyššia ako 25 EUR, preto zdravotná poisťovňa pacientovi vráti čiastku, o ktorú suma 25 EUR bola prekročená, t.j. v tomto prípade 12 EUR.

Čo sa zmení? 

Veľmi dobrou správou je, že v prípade schválenia novely sa ochranný limit, ktorý sa doteraz vzťahoval iba na lieky, rozšíri aj na zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny

Táto zmena nie je jedinou. Druhou významnou je zníženie súčasnej hranice ochranného limitu 25 EUR na hranicu 10 EUR.  Znamená to, že ak pacient  za štvrťrok prekročí hranicu úhrad nad sumu 10 EUR, to, čo zaplatí navyše, mu na konci štvrťroka vráti zdravotná poisťovňa. To však bude platiť iba pri jednej skupine pacientov – zdravotne ťažko postihnutých. Pre ostatných sa situácia nemení, ich ochranný limit bude i naďalej vo výške 25 EUR.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts